HYPO: Postupili smo u skladu sa zakonom kada su u pitanju krediti u CHF-u

Hypo Alpe-Adria-Bank AD Podgorica  je odobravala namjenske stambene kredite u CHF-u tokom 2007. i 2008. godine. Tokom tog perioda banka je  aktivno informisala sve klijente o rizicima koje preuzimaju, i posljedicama eventualnih promjena kursa koje mogu uslijediti u budućnosti, na koje banka ni na koji način ne može da utiče.- navodi se u saopštenju Hypo Alpe-Adria Bank.

Oni dalje kažu da kijenti koji su svojevremeno uzeli kredite u CHF-u, pored redovne kreditne dokumentacije su potpisivali i izjavu o tome da su u potpunosti svjesni rizika koji preuzimaju.

–   Povodom navoda da su sklopljeni štetni ugovori, treba podsjetiti i da je kamatna stopa po kojoj  su odobravani namjenski stambeni krediti  u CHF bila  tada (2007. i 2008. ) ubjedljivo najpovoljnija na tržištu. Ta povoljnost za klijenta održala se na snazi narednih par godina, do momenta velikih fluktuacija kursa (početkom 2009. godine). Sve do tada, klijenti koji su imali kredite u CHF valuti bili su u povoljnijem položaju i  imali niže mjesečne rate od klijenata sa kreditima u domaćoj (EUR) valuti.  Bili smo,  međutim,  svjedoci veoma nestabilne situacije na tržištu valuta, i od kursa 0,6 EUR-a za CHF početkom 2007. godine; 0.8 u 2011. godini došlo se do sadašnjih  0.82 EUR-a za jedinicu švajcarske valute.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Istovremeno, vrijednost 3M CHF libora u vrijeme odobrenja kredita iznosila je 2,11% (kamatna stopa 4.1%+2,1% = 6.21%);  a sada iznosi 0.012% (kamatna stopa je, naprimjer, sada 4.1%+ 0.022% = 4.122%).- kažu iz HAAB- a.

Oni navode da povodom tvrdnji da je CHF samo fiktivno bio vezan za valutu, koja, navodno, ni u jednom momentu nije ušla u Crnu Goru niti u crnogorski bankarski sistem, ističu da ta tvrdnja ne odgovara istini.

– Razumijemo klijente i problem koje imaju zbog drastične promjene (rasta) kursa, ali se uporno zaboravlja da je i banka nabavljala, izvore sredstava u valutama u kojima ih je svojevremeno i odobravala, dakle zadužila se u  tim valutama, takođe po tadašnjim tržišnim cijenama što je lako dokazati. Za banku, u tom dijelu, važe ista pravila kao i za klijente kojima su plasirana sredstva. Međutim, na eksterne faktore, kao što je kurs tih valuta banka naravno nije mogla, niti može da utiče.-

U vezi tvrdnji da je u toku sklapanja kreditnih ugovora bilo propusta kada je valutna klauzula u pitanju, te kako je moguće da je kredit podignut u eurima na kraju isplatom vezan za švajcarski franak, HAAB podsjeća da je odobravanje kredita sa valutnom klauzulom dozvoljen pravni posao, koji ne podliježe zakonskim ili drugim ograničenjima, što je potvrdio i regulator crnogorskog bankarskog sistema.

-Dakle, vezano za bilo kakve tvrdnje o navodnom kršenju zakona ili ugovora, ponavljamo: HAAB je u svakom momentu postupala u skladu sa zakonom, i poštovala sve stavke ugovora,  što će se i sudski dokazati. Za vrijeme trajanja ugovora o kreditu, Banka nikada nije vršila korekcije inicijalno ugovorenih kamatnih stopa, niti ičim ugrozila prava klijenata. Na eksterne faktore, međutim, banka ne može da utiče.- navodi se u njihovom saopštenju.

Kada je riječ o budućim akcijama, iz HYPO banke kažu da će pratiti kretanje kursa i  da su spremni da u određenom trenutku u dogovoru sa klijentom, sugerišu klijentima konverziju. Klijenti, će shodno odredbama ugovora, moći u svakom momentu obaviti konverziju svog duga iz CHF valute u EUR valutu.

-Neka od rješenja su, dakle, reprogrami uz produženje roka otplate kredita, što je klijentima više puta nuđeno. Tu je i konverzija duga iz CHF u EUR valutu, što je klijentima uvijek bilo  garantovano od strane Banke.

U sklopu redovnog monitoringa svih vrsta rizika kojima je izložena, pa između ostalog i valutnog, Banka nastoji da pribavi relevantne informacije koje bi omogućile da se klijentu sa većim stepenom sigurnosti sugeriše konverzija, a naravno u njegovom najboljem interesu, čime će i rizik Banke biti proporcionalno manji.- zaključuju iz Hypo Alpe-Adria banke.

Check Also

PKCG obilježila 93 godine postojanja tradicionalnom dodjelom nagrada

Privredna komora Crne Gore obilježila je 21. aprila svoj dan i prve 93 godine uspješnog …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *