Istraživanje o imovinskom osiguranju: Nekretnine osigurava tek 23% vlasnika

Udruženje Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore (NBOCG) je realizovalo statističko istraživanje na temu: „Imovinska osiguranja – stanje i perspektive”.

Prema riječima Borisa Šabana, izvršnog direktora NBOCG, ovo istraživanje je obavljeno na pažljivo definisanom relevantnom uzorku od 1.500 ispitanika, stratifikovanom po targetiranim jezgrima i godini starosti ispitanika, u osam opština i to: Podgorica, Nikšić, Bijelo Polje, Pljevlja, Kolašin, Budva, Bar i Herceg Novi.

Osnovne karakteristike rezultata istraživanja na ovu temu su: da čak 60% ispitanika ima nekretninu u svom vlasništvu, a 28% od njih ima više od jedne nekretnine, nekretnine osigurava tek 23% vlasnika nekretnina, a samo 29% od ukupnog broja vlasnika više od jedne nekretnine i osigurava više od jedne nekretnine, a što sve ukazuje na veličinu potencijalnog tržišta osiguranja.

Istraživanje registruje ujednačeno prisustvo osnovnih oblika osiguranja kod ispitanika koji su osigurali svoju imovinu: požar,  (uključuje udar groma, oluju)100%,  poplava 90%,  izliv vodovodnih instalacija 94%,  zemljotres 99%, i provalna kradja 100%,  dok je osiguranje staklenih površina od loma zastupljeno u znatno manjoj mjeri tj. svega 49% ispitanika.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Uočen je veliki broj rizika koji bi ispitanici željeli da osiguraju, njih čak 42%, a ne nalaze se u osnovnoj paleti usluga osiguiranja imovine, što u velikoj mjeri govori o stepenu poznavanja tj. nepoznavanja proizvoda osiguranja.

Istraživanje potvrđuju da je veoma veliki broj građana finansijski sposoban, ali i zainteresovan za osiguranje nepokretnosti, te da je osjetno veće potencijalno tržište od izvršenog obuhvata. Realnost ovakvog stanja  dodatno potvrđuje posebno karakterističan odgovor da se 58% ispitanika nikada nije sretalo sa nekom vrstom ponude od strane osiguravača i da 44% nije upoznato sa aktuelnim ponudama osiguranja imovine. Zbog toga je neophodno uskladiti aktivnosti osiguravača u organizaciji ponude imajući u vidu neophodnost i značaj neposredne komunikacije i kontakta koji jedino može da rezultira zaključivanjem ugovora o osiguranju. Kada se tome doda da 46% ispitanika ocjenjuje ocjenom 4 i 5 (od 1-5) da su aktuelne ponude osiguravača prilagodjene njihovim potrebama, 35% da se štete isplaćuju adekvatno i ažurno, 35% da se štete isplaćuju adekvatno ali sa velikim periodom od momenta prijave do isplate štete i da 62% čita uslove prilikom zaključivanja osiguranja, dolazi se do zaključka da su građani na određen način zainteresovani za osiguranje nepokretnosti, da prate i imaju određena saznanja o tome što treba imati u vidu i na odgovarajući način iskoristiti u propagiranju i približavanje ponude osiguranja. To može biti od velike koristi za osiguravače u prilagođavanju poslovne politike, sagledavanja i ocjene tražnje, načina davanja ponude i na kraju realizacije zaključivanjem osiguranja.

„Istraživanje je dalo obilje informacija o tržištu osiguranja imovine i uparivanjem se mogu dobiti brojni pokazatelji koji će pomoći u donošenju odluka u branši osiguranja. Rezultati ovog istraživanja će koristiti ukupnoj branši osiguranja, a imaju i opšte-društveni značaj,  jer ukazuju na najbitnije pravce kreiranja kvaliteta odnosa osiguravač-osiguranik, te kreiranja edukativnih kampanja koje bi uticale na podizanje nivoa kulture osiguranja i edukaciju građana o osiguranju, kakva je i ova naša koju vodimo pod sloganom „Osigurajmo imovinu u interesu nas i naših potomaka.” – zaključuje Šaban

Check Also

ANO pozvala društva za osiguranje da se do daljnjeg suzdrže od isplate dividende

Savjet Agencije za nadzor osiguranja, na danas održanoj 335. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *