INTERVJU SA BUDIMIROM RAIČKOVIĆEM, PREDSJEDNIKOM ASOCIJACIJE MENADŽERA CG

Krajem prošle godine u Crnoj Gori je osnovano prvo strukovno udruženja crnogorskih menadžera. O razlozima za udruživanje, ciljevima i planovima za dalji rad, kao i o trenutnom položaju menadžera u crnogorskom ekonomskom sistemu, razgovarali smo sa predsjednikom Asocijacije menadžera Crne Gore – gdinom Budimirom Raičkovićem.

Šta je svrha udruživanja crnogorskih menadžera u asocijaciju?

– Osnivanje Asocijacije menadžera Crne Gore (AMM) za cilj ima da unaprijedi menadžersku profesiju u našoj državi, što će donijeti multiplikativne koristi kako za menadžere, tako za kompanije u kojima rade i širu društvenu zajednicu. Želimo da poslovnim ljudima u Crnoj Gori pomognemo da budu u kontaktu sa kolegama iz drugih branši, iskusnim domaćim i stranim menadžerima i profesionalcima koji se bave teorijom i praksom menadžmenta i na taj način im omogućimo da vide kako se to radi u drugim kompanijama. 

Želimo da budemo organizacija koja podstiče razvoj svojih članova. Uspješni profesionalci u menadžmentu se teško mogu razviti samo od sebe, već se grade kroz organizovanu edukaciju, intenzivne treninge i razmjenu iskustava.

Ono na čemu ćemo takođe raditi jeste i zaštita prava menadžera. U lancu preuzimanja odgovornosti i delegiranja obaveza menadžeri preuzimaju, zapravo, ogroman teret i moraju na neki način da osjećaju na koji način su i zaštićeni, na koji način njihovo djelovanje može da pruži najbolje rezultate.

Vjerujemo da će snaženje menadžerske profesije doprinijeti i unapređenju sveopšteg poslovnog i društvenog ambijenta, pa smo definisali da je naša misija “razvoj i unaprijeđenje menadžerske profesije i poslovnog ambijenta u Crnoj Gori kroz razmjenu znanja i iskustava poštujući profesionalne standarde i etički kodeks”.

Kako postati član AMM, koji su kriterijumi za prijem i šta članovi dobijaju članstvom?

– AMM je otvoren za sve menadžere koji imaju želju da svojim članstvom u Asocijaciji unaprijede svoje vještine, steknu nove poslovne kontakte i doprinesu razvoju AMM. Obzirom da se kod nas pojam “menadžer” koristi za mnoge radne pozicije kojima ne pripada, važno je da kažemo da u AMM koristimo definiciju menadžera koju koristi Evropska konfederacija menadžera (CEC European Managers), a koja definiše dvije osnovne karakteristike menadžera: menadžer je neko ko upravlja poslovnim procesima i timom ljudi, a pri tom je i donosilac odluka na određenom nivou. AMM je otvoren za sve menadžere, ne samo iz sfere biznisa. Naši članovi pored menadžera u kompanijama bez obzira na strukturu vlasništva mogu biti i menadžeri javnih preduzeća, institucija, nevladinih organizacija ili sportskih udruženja.

Svi koji žele postati članovi AMM mogu sa našeg web sajta www.amm.co.me preuzeti pristupnicu i poslati je na razmatranje, a Izvršni odbor AMM se u najkraćem roku izjašnjava o pristiglim aplikacijama.

Pristupanjem Asocijaciji, menadžeri postaju članovima jednog modernog poslovnog kluba, sa brojim mogućnostima “networking-a”, kako u zemlji, tako i u zemljama regiona i Evrope, kroz učešće u neformalnim druženjima članova, edukativnim projektima i drugima aktivnostima AMM-a. Međusobnom saradnjom menadžeri će doprinijeti usavršavanju i sticanju novih vještina. Udruženi menadžeri mogu značajno uticati i na unapređenje menadžerske profesije kroz zaštitu statusnih i materijalnih prava menadžera, ali i uticati na zakonsku legislativu u oblasti menadžerske profesije.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Kako funkcionišu slična udruženja u regionu i da li ste već uspostavili saradnju sa nekim srodnim organizacijama?

– U prethodnih nekoliko mjeseci uradili smo puno na regionalnom i međunarodnom povezivanju. Potpisali smo sporazume o saradnji sa asocijacijama menadžera iz Srbije (SAM) i Hrvatske (CROMA), kao i sa Privrednom komorom Beograda. Ovi sporazumi će AMM-u, ali i svim članovima pojedinačno omogućiti razmjenu znanja i iskustava sa najboljim menadžerima regiona, ali i da sarađujemo na zajedničkim projektima.

Posebno smo ponosni na ugovor koji smo potpisali sa Evropskom konfederacijom menadžera (CEC European Managers). AMM je dobio punu podršku od CEC-a, u kojoj smo dobili status posmatrača sa otvorenom mogućnošću punopravnog članstva u toku ove godine. CEC je najstarija i najbrojnija evropska asocijacija menadžera i za nas, odnosno crnogorske menadžere prijem u punopravno članstvo bi bio veliki uspjeh.

Koliko je do sada urađeno na afirmaciji rada AMM?

– Veoma smo zadovoljni kako su crnogorski mediji ispratili sve dosadašnje aktivnosti AMM-a, i smatramo da je domaća javnost kvalitetno upoznata sa našim aktivnostima. Svakako da postoji još prostora da javnost upoznamo sa pitanjima kojima posvećujemo pažnju, te stoga očekujemo od medija da prepoznaju važnost i aktuelnost pitanja kojima se bavimo.

Svi koji žele da se informišu o našem radu to mogu učiniti i putem našeg web sajta, gdje blagovremeno objavljujemo sve informacije o našim aktivnostima.

Da li postoje planovi za saradnju sa univerzitetima i školama menadžmenta i kakvo je vaše mišljenje – koliko su naši fakulteti dorasli da se u segmentu edukacije budućih menadžera takmiče sa evropskim ili pak školama iz regiona?

– Naši fakulteti u protekloj deceniji doživljavaju tranziciju, baš kao što je to slučaj i sa privredom. Učinjeni su određeni pomaci u domenu usklađivanja sa evropskom praksom. Smatramo da visoke škole moraju učiniti mnogo više u pravcu uvođenja programa praktične obuke studenata. U tom smislu u potpunosti smo otvoreni prema fakultetima koji školuju buduće menadžere, a već smo uspostavili kontakte sa nekima od njih.

S obzirom da titula “uspješnog menadžera” ima status društvenog bogatstva, kako bi ste ocijenili stepen obrazovanosti i umješnosti crnogorskih menadžera, da li nam nedostaje “moderna upravljačka elita”?

– U Crnoj Gori postoje obrazovani i uspješni menadžeri ali sigurno ne u dovoljnom broju da bi mogli reći  da imamo kritičnu masu koja bi dala snažniji podstrek  našim kompanijama, društvu i državi  u pravcu snažnog i ubrzanog ekonomskog razvoja.

Jedna od ključnih uloga AMM-a, zajedno sa drugim institucijama, biće stvaranje i afirmacija inovativnih, odgovornih, proaktivnih i kreativnih menadžera koji svojim radom, znanjem i napredovanjem motivišu druge da napreduju, što u krajnjem daje rezultat ne samo za njihove kompanije ili organizacije nego i za naše društvo u cjelini.

Koji su prioriteti i planovi AMM u ovoj godini?

– U narednoj godini AMM planira brojne aktivnosti koje će afirmisati i unaprijediti menadžersku profesiju. Nastavićemo sa edukacijom članova kroz organizaciju različitih vidova obuke sa domaćim i stranim stručnjacima. Planiarmo da inteziviramo komunikaciju sa institucijama, organizacijama i pojedincima u cilju dalje afirmacije naše profesije ali i društveno ekonomskog napretka naše države. Nastavićemo i sa intenzivnom saradnjom sa asocijacijama iz regiona i Evrope.

Ovu priliku bih iskoristio da najavim izbor za menadžere godine u Crnoj Gori. Za razliku od mnogo događaja ovo će biti prvi put da struka bira najbolje. Zbog toga smo i donijeli odluku da ovaj događaj moraju da krase transparentnost, jasni kriterijumi i naravno otvorenost.

Očekujem da ćemo početkom aprila objaviti javni poziv za učestvovanje na ovom po prvi put organizovanom događaju u Crnoj Gori. U toku su konsultacije unutar AMM-a vezane za  kategorije za koje ćemo raspisati konkurs, sastav žirija i organizaciona pitanja.

Raduje nas da je naša najava pobudila veliko interesovanje već sada. Dobijamo snažnu podršku ljudi iz oblasti teorijskog ali i praktičnog menadžmenta i čini se da za Upravni Odbor AMM-a neće biti nimalo lak zadatak kada u konačnom bude morao da definiše sastav žirija.

Ovim projektom želimo predstaviti crnogorskoj javnosti najuspješnije menadžere i njihove rezultate. Pokušaćemo da afirmacijom uspješnih ljudi motivišemo i druge da napreduju jer smo sigurni da u Crnoj Gori postoje ljudski potencijali koji mogu svojim rezultatima doprinositi sebi, kompanijama, svojim porodicama i društvu u cijelini.

Razgovarao: Aleksandar Šćekić, [email protected]

Check Also

Otvorena renovirana ekspozitura Podgoričke banke u Moskovskoj ulici u Podgorici

Nakon uspješno realizovanih radova na adaptaciji objekta i njegovom opremanju, ekspozitura Podgoričke banke u Moskovskoj …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *