Kako zaključiti polisu životnog osiguranja

Odluka o životnom osiguranju je jedna od najznačajnijih finansijskih odluka u vašem životu. Pravi izbor programa osiguranja, uslova, kao i osigurane sume je od ključne važnosti, jer finansijska sigurnost vaše porodice i vas samih zavisi od vašeg izbora. Morate se odlučiti na koji način i gdje ćete sklopiti polisu, što ne smijete uzeti previše olako.

Kakve su zapravo mogućnosti?  Većina ljudi se odlučuje za sklapanje životnog osiguranja preko agenata osiguranja, odnosno drugih predstavnika i zastupnika osiguravajućih kompanija. Ukoliko želite da budete sigurni da ste napravili dobar izbor, u smislu odabira agenta ili zastupnika osiguranja, najvažnije je da se prethodno dobro informišete. Ključ dobrog odnosa je povjerenje i odnos stranka-agent. Morate vjerovati u u znanje agenta, iskustvo i stručnu sposobnost. I prije svega morate uvijek osjećati, da agent radi u vašem interesu. Takođe, agent osiguranja mora imati povjerenje u vas.

Korisnim savjetima i dodatnim informacijama koje možete dobiti na našem portalu, uz mogućnost da na Vaš zahtjev, ugovorimo sastanak sa savjetnicima osiguranja, koji će na profesionalan i stručan način pažljivo ocijeniti finansijsku situaciju i dugoročne ciljeve, te nakon toga pronaći odgovarajući program životnog osiguranja, svakako je preporuka koja će zadovoljiti Vaše potrebe za sigurnošću i štednjom.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Kada dođe vrijeme da sjednete sa agentom osiguranja ili savjetnicima osiguranja, potrebno je da obratite pažnju na sledeće:

Budite spremni odgovarati na puno pitanja

Da bi savvetnik osiguranja mogao sagledati detaljnu finansijsku ocjenu vaših potreba, mora saznati dosta informacija o vašim ciljevima i mogućnostima. Na osnovu toga, predložiće vam optimalan program životnog osiguranja i odgovarajuću premiju, odnosno sumu osiguranja.

Budite otvoreni i iskreni…

Na pitanja o zdravstvenom stanju odgovarajte istinito. Te informacije pomažu pri određivanju premije osiguranja. Kada dođe do zahtjeva za isplatu, detaljni i istiniti odgovori omogućavaju dobijanje brze isplate. Netačni odgovori mogu prouzrokovati zakašnjenje ili čak odbijanje zahtjeva za isplatu osigurane sume, ukoliko je prilikom zaključenja polise osiguranja, osiguranik namjerno prećutao ili dao netačnu informaciju o svom zdravstvenom stanju (npr. prećutao postojanje teže bolesti u trenutku zaključenja ugovora). Očekujte podrobno ispitivanje o vašem zdravstenom stanju.

Nemojte potpisivati polisu osiguranja na prvom sastanku, odnosno istog trenutka, ako ne razumijete nešto što vam agent objašnjava. Zamolite da vam objasni ponovo. Ukoliko sa agentom osiguranja niste opušteni ili vam ne uliva povjerenje koje neophodno, preporučujemo vam da nađete drugog.

Samo pažljivo odabrano i ugovoreno osiguranje je dobro osiguranje!

Check Also

Zabranjuje se prodaja cigareta na pijacama

Kako bi se smanjila dostupnost duvanskih proizvoda maloljetnim licima, Izmjenama i dopunama Zakona o duvanu …

Leave a Reply

Your email address will not be published.