Želite da osigurate imovinu? Evo šta treba znati

Osiguranje imovine obuhvata osiguranje od rizika koji mogu da ugroze vašu pokretnu i nepokretnu imovinu. Narodna banka Srbije sastavila je vodič koji vam može pomoći prilikom izbora pravog osiguranja.

OPŠTA PRAVILA OSIGURANJA IMOVINE:

– to je, po pravilu, dobrovoljno osiguranje,
– suma osiguranja mora biti realno utvrđena,
– iznos naknade iz ugovora o osiguranju ne može biti veći od stvarne štete,
– iznos naknade ne može biti veći od naznačenog iznosa na polisi (suma osiguranja) čak i ako je stvarna šteta veća od tog iznosa,
– pravo iz ugovora o osiguranju može imati samo lice koje je u trenutku nastanka štete imalo interes da se šteta ne dogodi.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

ŠTA MOŽE BITI PREDMET OSIGURANJA:

– građevinski objekat u vlasništvu osiguranika (porodična kuća, stan, pomoćni objekti, ekonomski objekti, vikend-kuća, kao i podne i zidne obloge, stakla na vratima i prozorima, ugrađene instalacije, kotlovi i kaljeve peći, bojleri i sanitarni uređaji u tim objektima),
– objekti u izgradnji i objekti i oprema u montaži (sav materijal, oprema i svi radovi objekta u izgradnji i mašine, uređaji i instalacije koje se montiraju),
– stvari domaćinstva, novac i dragocjenosti, umjetnički predmeti i sl.,
– imovina pravnih lica i preduzetnika (objekti, postrojenja, oprema, zalihe i novac).

OD KOJIH RIZIKA SE MOŽETE OSIGURATI

Najčešće su pokriveni rizici od požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada, poplave ili bujice, izlivanja iz vodovodnih ili kanalizacionih cijevi, klizanja tla, odronjavanja zemljišta, sniježne lavine, provalne krađe i razbojništva, javnih manifestacija i demonstracija.

Društva za osiguranje nude različite kombinacije i nivoe pokrića po navedenim rizicima.

Na domaćem tržištu, u okviru osiguranja imovine među stanovništvom najviše je zastupljeno kombinovano osiguranje stvari domaćinstva. Tim osiguranjem se obezbjeđuje naknada po osnovu štete nastale uslijed uništenja ili oštećenja stana, kao i pokretnih stvari i dragocjenosti (npr. umjetničke slike, novac i sl.) koje se nalaze u stanu, odnosno kući.

DA BISTE OSTVARILI PRAVO NA NAKNADU PO OSNOVU UGOVORA O OSIGURANJU, POTREBNO JE:

– da se šteta desila u periodu za koji imate pokriće po konkretnoj polisi,
– da prijavite štetu društvu za osiguranje što prije, a najkasnije u roku predviđenom uslovima osiguranja,
– da preduzmete mjere da ograničite štetne posljedice (otklonite i smanjite štetu),
– da obavijestite nadležni organ (policiju, vatrogasce itd.) o nastanku osiguranog slučaja,
– da pružite dokaz o pretrpljenoj šteti,
– da se prema osiguranoj imovini ponašate pažljivo.

Razmotrite koliku premiju osiguranja plaćate, koji rizici su obuhvaćeni i koliku će vam naknadu za eventualno nastalu štetu isplatiti društvo za osiguranje.

DRUŠTVO ZA OSIGURANjE IMA OBAVEZU:

– da izvrši uviđaj i procjenu štete po vašem pozivu,
– da obračuna štetu i isplati naknadu iz ugovora o osiguranju u roku predviđenom uslovima osiguranja ili zakonom, a najkasnije u roku od 14 dana.

Informišite se kada vaša polisa počinje da važi!

Kamatica

Check Also

Njemačka priprema novi paket mjera pomoći ekonomiji

Predstavnici stranaka koalicione vlade kancelarke Angele Merkel sastaju se u srijedu kako bi raspravljali detalje …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *