Kako ukloniti barijere za razvoj obnovljivih izvora energije

Međunarodna finansijska korporacija (IFC), članica grupacije Svjetske banke u saradnji sa Udruženjem banaka Crne Gore (UBCG), organizovala je danas u Podgorici radionicu za komercijalne banke u okviru regionalnog Programa za obnovljive izvore energije, saopšteno je iz Udruženja banaka, prenosi Portalanaltika.

Projekat u Crnoj Gori sarađuje sa Ministarstvom ekonomije na unapređenju regulatornog okvira obnovljivih izvora energije pruža podršku domaćim i međunarodnim kompanijama koje razvijaju projekte obnovljivih izvora energije a od skora je počeo i sa obukama namijenjenim komercijalnim bankama.

Osnovni cilj radionica za banke, koje će se organizovati u regiji, jeste upoznavanje banaka sa tržišnim potencijalom sektora obnovljivih izvora energije , prilikama za finansiranje projekata kao i edukacija o rizicima vezanim za finansiranje projekata iz ove oblasti.

„Cilj današnjeg skupa je bio da se banke zainteresovane za finansiranje obnovljivih izvora energije, upoznaju sa IFC-ovim savjetodavnim i finansijskim proizvodima. IFC je prezentovao obuku namijenjenu bankama pri obradi kreditnih zahtjeva za finansiranje malih hidroelektrana i širem uvođenju projektnog finansiranja obnovljivih izvora energije. Uz to, prikazani su finansijski proizvodi koje banke mogu koristiti za namjenske kredite u ovoj oblasti“, pojasnio je Nebojša Arsenijević, menadžer Projekta obnovljivih izvora energije na Balkanu.

„Prilika za razvoj bankarskog sektora Crne Gore ogleda se u mogućnostima za nova znanja i tehnike analize projekata i priprema kreditnih zahtjeva klijenata čije ideje i zahtjevi su vezani za obnovljive izvore energije. Sa svim potencijalima za korištenje obnovljivih izvora energije koje Crna Gora ima, otvara se realna šansa i za razvoj elektroenergetskog sektora u Crnoj Gori . Bankarski sektor u Crnoj Gori u saradnji sa IFC tom procesu može dati svoj puni doprinos“ rekao je Mirko Radonjić , generalni sekretar Udruženja banaka Crne Gore.

Cilj radionica je unapređenje unutrašnjih kapaciteta komercijalnih banaka kojima se želi podići nivo znanja kreditnih savjetnika u razumijevanju tehničkih, pravnih, ekoloških, socijalnih i finansijskih rizika koje nose projekti malih hidroelektrana kao i pomoć u boljem razumijevanju specifičnog regulatornog okvira koji se odnosi na sektor obnovljivih izvora energije. Radionici su prisustvovali predstavnici 7 komercijalnih banaka i Investiciono-razvojnog fonda.

Check Also

EU ulaže milijardu eura u projekte “čiste” tehnologije

Evropska komisija je objavila da je otvorena prijava za Fond za inovacije, koji treba da …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *