Gubitak KAP-a 16 miliona

Kombinat aluminijuma završio je prvi kvartal sa neto gubitkom od 16,23 miliona eura, skoro dva i po puta većim nego u istom periodu prošle godine.

Prema podacima iz izvještaja o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti, osnovni prihod preduzeća je na kraju marta iznosio 20,21 milion eura i bio je skoro duplo manji nego u uporednom periodu.

Poslovni rashod KAP-a je u prvom tromjesečju smanjen 30 odsto na 29,95 miliona eura. Troškovi materijala iznosili su 18,18 miliona eura, zarada, naknada i ostali lični rashodi 5,79 miliona, a amortizacije i rezervisanja 4,65 miliona eura. Ostali poslovni rashodi iznosili su 1,3 miliona eura.

Ukupna aktiva kompanije na kraju prvog tromjesečja vrijedila je 174,41 milion eura i bila je 14,2 odsto manja nego u uporednom periodu. Akumulirani gubitak je dostigao 415,33 milion eura, dugoročna rezervisanja i obaveze 69,78 miliona, a kratkoročne 323,5 miliona eura.

Skupština je 30. aprila usvojila nove zaključke za rješavanje problema u KAP-u koji, kako tvrde u Vladi, predstavlja zeleno svjetlo izvršnoj vlasti za rješavanje dijela problema koji se odnosi na Elektroprivredu i definisanje modela rješenja koje će se naći pred poslanicima.

Nove zaključke, koje je usvojila Skupština, zajedno sa amandmanima predložila je Socijalistička narodna partija, a prihvatio parlamentarni Odbor za ekonomiju, finansije i budžet. Skupštinski Odbor ranije je, na sjednici 25. marta, odbio Vladin predlog zaključaka, koji je, između ostalog, podrazumijevao ponudu ruskog vlasnika u KAP-u, Centralno-evropske aluminijumske kompanije, da na crnogorsku izvršnu vlast odmah besplatno prenese 29,3 odsto akcija koje ima u fabrici.

Zaključci, između ostalog, podrazumijevaju nastavak poslovanja i kontinuitet proizvodnje u energetsko-metalurškom reprolancu bez obzira na način raskida saradnje sa CEAC-om.

Usvojeni zaključci predstavljaju cjelinu sa onima koje je usvojila Skupština 29. februara i 8. juna prošle godine.

Predviđena je i obaveza Vlade da najmanje jednom u tri mjeseca Skupštini podnese detaljne informacije o problematici poslovanja KAP-a i Rudnika boksita i realizaciji zaključaka u vezi sa tim.

rtcg.me

Vlasnici KAP-a su Vlada i CEAC-a koji imaju po 29,36 odsto akcija. Kompanija Minerals Euro-Asia ima 15 odsto akcija.

Check Also

Da li će se pad kriptovaluta odraziti na klimu?

Ogromna potrošnja energije jedva se smanjila uprkos tome što je iznos u visini jednog triliona …

Leave a Reply

Your email address will not be published.