Najave skupština akcionara crnogorskih kompanija

Akcionari Crnogorskog Telekoma razmatraće na Skupštini 23. maja odluku o raspodjeli neto profita za prošlu godinu, kao i dijela neraspoređene dobiti. Na dnevnom redu sjednice su i finansijski i izvještaj o poslovanju kompanije za prošlu godinu, izbor nezavisnog revizora i promjene statuta kompanije. Najavljeno je i razrješenje sadašnjih i imenovanje novih članova Odbora direktora, kao i donošenje odluke o utvrđivanju njihovih naknada.

I akcionari Prekookeanske plovidbe Bar razmatraće 30. aprila završni račun za prošlu godinu, kao i izvještaj o poslovanju sa mišljenjem nezavisnog revizora.

Skupština akcionara barskog Kontejnerskog terminala i generalnih tereta zakazana je za 28. jun, a na dnevnom redu je usvajanje finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju za prošlu godinu.

VI Vanredna skupština  akcionara Centra Igalo zakazana je za 19.04.2013, na kojoj će između ostalog biti donešena odluka i o raspodjeli dobiti iz poslovanja u 2010 godini i 2011.godini.

Redovna godišnja Skupština akcionara Osiguravajućeg društva Swiss Osiguranje AD Podgorica zakazana je za 30.04.2013., a za isti datum je zakazana i Skpština akcionara Lovćen Osiguranja AD.

Check Also

Može li Evropa da napravi svoj Amazon?

Predsjednik Francuske, Emanuel Makron (Emmanuel Macron)  izložio je prošle nedjelje ambiciozan plan da Evropa do …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *