Najave skupština akcionara crnogorskih kompanija

Akcionari Crnogorskog Telekoma razmatraće na Skupštini 23. maja odluku o raspodjeli neto profita za prošlu godinu, kao i dijela neraspoređene dobiti. Na dnevnom redu sjednice su i finansijski i izvještaj o poslovanju kompanije za prošlu godinu, izbor nezavisnog revizora i promjene statuta kompanije. Najavljeno je i razrješenje sadašnjih i imenovanje novih članova Odbora direktora, kao i donošenje odluke o utvrđivanju njihovih naknada.

I akcionari Prekookeanske plovidbe Bar razmatraće 30. aprila završni račun za prošlu godinu, kao i izvještaj o poslovanju sa mišljenjem nezavisnog revizora.

Skupština akcionara barskog Kontejnerskog terminala i generalnih tereta zakazana je za 28. jun, a na dnevnom redu je usvajanje finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju za prošlu godinu.

VI Vanredna skupština  akcionara Centra Igalo zakazana je za 19.04.2013, na kojoj će između ostalog biti donešena odluka i o raspodjeli dobiti iz poslovanja u 2010 godini i 2011.godini.

Redovna godišnja Skupština akcionara Osiguravajućeg društva Swiss Osiguranje AD Podgorica zakazana je za 30.04.2013., a za isti datum je zakazana i Skpština akcionara Lovćen Osiguranja AD.

Check Also

Neće biti nove Silicijumske doline, evo koji su novi startap gradovi

Neće biti sljedeće Silicijumske doline, već 30 startap habova koji će dostići kritičnu masu i …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *