Kako je propao HLT, najveći privatizacioni fond u Crnoj Gori

Jedan od najvećih fondova HLT ostao je bez najvrednije imovine kroz malverzacije vlasnika, čime su najveću štetu pretrpjeli akcionari, čijim je vaučerima formiran. Uz to, HLT je u proteklih nekoliko godina vodio između 20 i 30 sudskih sporova, od kojih, kako kaže predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti Zoran Đikanović, neki još nijesu završeni.

– Tu je mnogo stvari bilo, ali što se tiče komisije, postupali smo po pravosnažnim sudskim presudama – kazao je Đikanović ,,Danu”.

Prema njegovim riječima, sudski sporovi vodili su se oko hotela „Centar Igalo”, dokapitalizacije menadžment kompanije za upravljanje fondom „Prima”, kada je došlo do sukoba vlasnika sa jednakim udjelom od po 50 odsto, biznismena Vladana Vujovića i Denisa Mandića. Oni su formirali firmu Provladeks, koja je osnovala „Primu” i od 2005. upravlja fondom.

HLT je zapao u probleme 2010. godine, kada je došlo do otvorenog sukoba između Vujovića i Mandića, udruženog sa italijanskim investitorima okupljenim u firmu Montenegro SPA, koja posjeduje više od petine akcija HLT-a.

Te godine „Prima” podnosi krivičnu prijavu osnovnom i vrhovnom tužilaštvu protiv bivših članova u društvu za upravljanje, kao i protiv članova nadzornog odbora zbog prodaje više od milion akcija, odnosno 39,59 odsto udjela HLT-a u HTP-u „Primorje” u maju 2010. godine. U prijavi se navodi da je prodavac akcija pribavio korist sebi i kupcu, a na štetu fonda. Iste godine, u februaru HTP „Primorje” prodaje hotel „Plavi horizonti” Katari Diaru za 24 miliona dolara, što znači da su te pare bile na računu HTP Primorja, kad je HLT prodao svij udio u toj kompaniji za 3,38 miliona eura. To je „Danu” potvrdio direktor HTP „Primorje” Predrag Jelušić.

– Na skupštini akcionara HTP „Primorja”, čiji je HLT bio jedan od akcionara, donijeta je odluka o prodaji hotela „Plavi horizonti”, a novac je deponovan na račun HTP-a. Ni na koji način taj novac nije mogo da bude isplaćen nijednom akcionaru – kazao je Jelušić ističući da bi svako drugo postupanje bilo protivzakonito i značilo bi malverzaciju.

Spornu trgovinu akcijama HTP „Primorja” obavio je Mandić, a prodate su kompaniji „Vapuveks” iz Lugana, čiji je direktor Stefano Zendrini kasnije prodao 21,8 odsto akcija HTP „Primorja” tršćanskoj firmi cetinjskog biznismena Miljana Todorovića za 1,7 miliona, dok su njegovi poslovni partneri Mario i Paolo Gorgoni, sa kojima ima udjela u Hipotekarnoj i Podravskoj banci, kupili petinu akcija „Primorja” polovinom maja 2011. za 2,33 miliona.

– U vezi sa odnosima vlasnika „Prime” i odnosima u upravljanju fondom bilo je mnogo različitih mišljenja i tumačenja od strane tih zainteresovanih strana. Komisija je donijela veliki broj rješenja i odluka po osnovu nadzora i sva su javno dostupna – kazao je Đikanović, koji ističe da odluke o prodaji imovine i drugim korporativnim aktivnostima donosi „Prima” i akcionari fonda, kroz nadzorni odbor i skupštinu akcionara, te da ih komisija ne donosi, odobrava, niti verifikuje.

– Komisija nije vlasnik, niti se trudi da pogodi šta bi bio interes nekog vlasnika, već vrši provjeru zakonitosti poslovanja. KHOV je bila veoma uključena i pratila je dešavanja u i oko fonda – kazao je on, objašnjavajući da su vršili pojačani nadzor, u skladu sa zakonom, i adekvatno reagovali regulatorno, a sva rješenja i dokumentaciju blagovremeno dostavljali organima fonda.
Ovlašćeni revizor Dragiša Keković iz Revika je konstatovao da je HLT pretrpio četiri miliona eura gubitka prodajom svog udjela u HTP „Primorje”.

Na licitaciji tri poslednja hotela 

Problemi u HTP „Onogošt” trebalo bi da se završe prodajom tri hotela u Nikšiću, Sutomoru i Risnu za 25 miliona eura, koliku je početnu cijenu odredio stečajni upravnik. Dug „Onogošta”, ne računajući milion koji je preduzeću pozajmila Vlada, iznosi 4,6 miliona eura. Ostao je, međutim, problem 82 zaposlena, koji zahtijevaju isplatu duga za plate, povezivanje staža i pristojne otpremnine.

Ostali samo krediti 

HLT-u su ostali krediti za koje je založio ostatak imovine akcionara. Za 3,9 miliona eura kredita kod slovenačke Abanke založen je plac u centru Podgorice vrijedan 3,3 miliona eura. Banka je prinudno naplatila milion eura za lombardni kredit, za koji je HLT založio akcije. Za kredit kod CKB-a založili su 20 hiljada kvadrata placa u Podgorici, 3,9 hiljada u Sutorini i skoro 12 hiljada u Škaljarima, vrijednih ukupno 4,2 miliona i 289 hiljada akcija Budvanske rivijere. Fond je pozajmio i 2,5 miliona od Hipo banke.

Kreditom na imovinu fonda, tačnije kompanije „Mješovito”, u kojoj HLT ima 38 odsto udjela, osnovan je trgovački lanac „Novito”, kojeg su dvije godine kasnije preuzeli Italijani iz Montenegro SPA i prodali „Voliju” za osam miliona.

Neustavno ortaštvo 

Nedavno je, presudom Ustavnog suda, utvrđeno da je Vujović neustavno i nezakonito upravljao „Provladeksom”. Sud je poništio odluku o upravljanju, a podjednaka prava su vraćena firmama Kataro investment i Montenegro SPA, koje predstavljaju Umberto Bedini i Mandić. Kako je kazao Đikanović, bilo je problema i sa nadzornim odborom HLT-a da vrati pečat fonda, iako su presude išle u korist komisije, kao i drugih sukoba i sporova.

Izgubili „Centar Igalo” i „Planinku” 

Fond je 2010. godine prodao HTP „Primorju” i svoj udio u hotelu „Centar Igalo” za 638 hiljada eura. Komisija za hartije od vrijednosti je, međutim, reagovala i donijela privremenu zabranu raspolaganja tim akcijama, da bi u junu zaključila da je transakcija bila zakonita. Time je HTP „Primorje” postalo vlasnik 80 odsto akcija „Centra Igalo”.

Jelušić je kazao i da hotel „Planinka” na Žabljaku kup­ljen na tenderu 2007. godine za dva miliona eura, nije vlasništvo HLT-a, jer je kupljen novcem HTP „Primorje”, piše Dan.

Check Also

Pod kojim uslovima se može raditi i nakon odlaska u penziju

U Crnoj Gori od gotovo 110.000 penzionera 3.139 ide na posao i nakon odlaska u …

Leave a Reply

Your email address will not be published.