CBCG: Saopštenje za javnost

Povodom pojačanog interesovanja javnosti u vezi sa najavom CBCG o potencijalnom limitiranju ekstremno visokih kamata na štednju i kredite, CBCG daje sledeće saopštenje:

U cilju objektivne i cjelovite informisanosti javnosti o aktivnostima koje CBCG  sprovodi u vezi potencijalnog ograničavanja ekstremno visokih kamata na štednju i ekstremno visokih kamata na kredite, naglašavamo da CBCG još uvijek radi na opsežnoj analitici trendova, nivoa, strukture, kako pasivnih tako i aktivnih kamatnih stopa.

Naporedo, na bazi preliminarnih rezultata radi se i na odgovarajućim nacrtima rješenja koja se, između ostalog, oslanjaju i na najbolje komplementarne prakse i uporedna rješenja zemalja u okruženju i zemalja članica EU, a koja se odnose na limitiranje kamatnih stopa. S tim u vezi, trenuto postoji nekoliko alternativnih scenarija u obliku različitih nacrta rješenja, čiji se uticaj na poslovanje finansijskog sektora upravo testira.

U svakom slučaju, odgovarajuće rješenje koje se odnosi na eventualno ograničavanje ekstremno visokih kamata na štednju ili ekstremno visokih kamata na kredite, baziraće se na zaključcima Savjeta CBCG iz jula 2012. godine, prema kojima će, u slučaju da banke i finansijske institucije same ne prilagode kamatne stope Centralna banka donijeti odgovarajuće privremeno rješenje, poštujući u najvećem mogućem obimu punu održivost tržišnog i fer ambijenta za njihovo poslovanje sa ciljem očuvanja finansijske stabilnosti.

cbcg.org

Check Also

Šta se desilo sa obveznicama: Nema povećanja troškova, da li je bilo “šortovanja”?

Pad cijena crnogorskih euro obveznica na međunarodnim berzama ne utiče na povećanje troškova na dosadašnja …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *