CBCG: Depozita više, kredita sve manje

Ukupni depoziti banaka su iznosili 1.954,4 miliona eura na kraju avgusta, što je u odnosu na prethodni mjesec više za 2,0%, a u odnosu na avgust 2011. godine za 3,4%

U ročnoj strukturi ukupnih depozita, oročeni depoziti su činili 59,4%, dok su depoziti po viđenju činili 40,6% ukupnih depozita. U strukturi oročenih depozita, najveće učešće imali su depoziti ročnosti od tri mjeseca do jedne godine (52,1%) i depoziti ročnosti do tri mjeseca (22,5%).

Posmatrano po sektorima, u ukupnim depozitima dominirali su depoziti fizičkih lica sa 56,7% učešća.

Depoziti stanovništva

Depoziti stanovništva su na kraju avgusta 2012. godine iznosili 1.108,3 miliona eura i viši su za 2,0% u odnosu na prethodni mjesec, dok su u odnosu na avgust prethodne godine viši za 8,5%. U ročnoj strukturi depozita stanovništva, oročeni depoziti su činili 68,4%, dok su depoziti po viđenju učestvovali sa 31,6%.

Krediti

Ukupni krediti banaka su iznosili 1.905,6 miliona eura na kraju avgusta, što je za 2,3% niže u odnosu na prethodni mjesec, odnosno za 5,1% niže u odnosu na avgust prethodne godine.

Koeficijent krediti/depoziti iznosio je 0,98% na kraju avgusta.

Odnos kredita i depozita uvećanih za ukupno uzete pozajmice iznosio je 0,79 na kraju avgusta i nije bitnije promijenjen ni na mjesečnom ni na godišnjem nivou.

Krediti odobreni privredi i stanovništvu dominantna su kategorija u strukturi ukupnih kredita banaka sa 91,5% učešća, dok se preostalih 8,5% odnosilo na kredite odobrene finansijskim institucijama, organizacijama u javnom vlasništvu, inostranim firmama, Opštoj  vladi i neprofitnim organizacijama

Bilten CBCG

Check Also

ECB danas podiže kamate: “Sigurna još dva povećanja”

Da li će i za koliko referentne kamatne stope biti ponovo podignute, Evropska centralna banka …

Leave a Reply

Your email address will not be published.