Depozita više, kredita manje

Ukupni depoziti banaka su na kraju juna iznosili 1.843,4 miliona eura. U odnosu na prethodni mjesec ukupni depoziti su bili viši za 1,3%, dok su u odnosu na jun 2011. godine bili viši za 0,3 %.

U ročnoj strukturi ukupnih depozita, oročeni depoziti su činili 61,7%, dok su depoziti po viđenju činili 38,3% ukupnih depozita.

U strukturi oročenih depozita, najveće učešće imali su depoziti ročnosti od tri mjeseca do jedne godine (50,3%) i depoziti ročnosti od jedne do tri godine (23,1%).

Posmatrano po sektorima, u ukupnim depozitima dominirali su depoziti fizičkih lica sa 57,0% učešća.

Depoziti stanovništva

Depoziti stanovništva su, na kraju juna 2012. godine, iznosili 1.051,5 miliona eura i viši su za 0,8% na mjesečnom nivou. U odnosu na jun prethodne godine, depoziti stanovništva su ostvarili rast od 7%. U ročnoj strukturi depozita stanovništva, oročeni depoziti su činili 69,3%, dok su depoziti po viđenju učestvovali sa 30,7%.

Krediti

Ukupni krediti banaka su na kraju juna tekuće godine iznosili 1.958,4 miliona eura, što je za 0,2% niže nego u prethodnom mjesecu, odnosno za 4,3% niže nego u junu prethodne godine.

Koeficijent krediti/depoziti iznosio je 1,1% na kraju juna 2012, i pogoršan je u odnosu na kraj prethodnog mjeseca (1,08). Odnos kredita i depozita uvećanih za ukupno uzete pozajmice iznosio je 0,84 na kraju juna tekuće godine, i na istom je nivou kao na kraju prethodnog mjeseca, kao i u junu 2011. godine.

Krediti odobreni privredi i stanovništvu dominantna su kategorija u strukturi ukupnih kredita banaka sa 91% učešća, dok se preostalih 9% odnosilo na finansijske institucije, organizacije u javnom vlasništvu, inostrane firme, Opštu vladu i neprofitne organizacije.

Bilten CBCG

Check Also

OTP dobio zeleno svijetlo za preuzimanje Nove KBM

Nakon više od godinu i poldana mađarska bankarska grupa OTP dobila je suglasnost Agencije za …

Leave a Reply

Your email address will not be published.