Slovenačka Triglav grupa vodeća osiguravajuća kompanija u regiji z a2011.godinu

U sektoru osiguranja najveći su igrači upravo oni kojima je ova regija „domaće“ tržište. Tako među deset najvećih osiguravajućih grupacija u regiji tek tri pripadaju grupacijama sa sjedištem izvan ove regije, pri čemu je šest najvećih i dalje u domaćem vlasništvu. S druge strane, kao i kod banaka, kod osiguranja je moguće primijetiti trend jačanja regionalne prisutnosti. Razlozi su identični onima u bankarskom sektoru, s dodatnim naglaskom na prednosti diversifikacije, kao odgovora na jačanje konkurencije i smanjene mogućnosti rasta na domaćim tržištima. Ovi se razlozi prije svega odnose na grupe čije su matične firme iz Hrvatske, Slovenije ili izvan ove regije.

Pogleda li se kretanje tržišta u pojedinim zemljama, primjetan je pad premija na gotovo svim tržištima. Takvo kretanje u značajnoj je mjeri posljedica krize, zbog koje se „štedi“ na troškovima osiguranja. Padom kupovne moći građana, naročito je pogođeno životno osiguranje, koje ima karakteristike štednje i dugoročnog je karaktera, pokazuje analiza koju je uradio Deloitte.

Crna Gora: dominacija stranih osiguravajućih kompanija

U Crnoj Gori tržištem dominiraju osiguravajuća društva u stranom vlasništvu. Ovo tržište ujedno je i najmanje u regiji s ukupnom bruto premijom od 62,5 miliona eura. Daljom konvergencijom ekonomije s onom razvijenijih zemalja, realno je očekivati i dalje jačanje osguravajućeg sektora u toj državi. Vodeće osiguranje s preko 50% tržišnog udjela je Lovćen, koji je u vlasništvu Triglav grupe. Slijede ga Sava Montenegro (u vlasništvu Save Re grupe) i lokalna članica Generali grupacije.

Slovenija: ulozi u životno osiguranje

Najrazvijenije tržište u regiji je slovenačko, što pokazuju i udjeli bruto premije u BDP-u, odnosno bruto premije po stanovniku. Prema oba pokazatelja, Slovenija je daleko ispred ostalih zemalja regije. Još jedan pokazatelj razvijenosti tržišta jeste i rasprostranjenost životnog osiguranja, koje uz osiguravajuću u pravilu ima i štednu komponentu. Kako životno osiguranje u pravilu podrazumijeva i viši raspoloživi dohodak, ono je rasprostranjenije u državama s višim životnim standardom i razvijenijom ekonomijom. Zbog svega navedenog, ne treba čuditi da najveća osiguravajuća grupacija, kao i četiri od pet najvećih pojedinačnih osiguravajućih društava, dolaze upravo iz Slovenije. Najveće slovenačko osiguravajuće društvo je Triglav, a slijede ga Zavarovalnica Maribor te Adriatic Slovenica.

Hrvatska: blagi pad tržišta

Hrvatsko je tržište drugo po veličini, ali i po razvijenosti. U 2010. godini ovo je tržište zabilježilo pad premije od 1,8 posto mjereno u lokalnoj valuti, pri čemu je pad nešto izraženiji kod neživotnih osiguranja. Prema podacima Hrvatskog udruženja osiguravača, za prvih pet mjeseci 2010. godine vidljivo je da je negativan trend na području neživotnih osiguranja nastavljen, s padom od 1,6 posto. Kod životnih je osiguranja takođe primjetan pad, no nešto slabiji – 1.3 posto. Na hrvatskom tržištu djeluje ukupno 26 osiguravajućih društava, što je smanjenje u odnosu na prošlu godinu zbog konsolidacije unutar Basler grupe i Kvarner Vienna Insurance Groupa. Od toga prvih pet osiguravajućih društava drži oko dvije trećine ukupnog tržišta. To govori u prilog činjenici da je, uprkos relativno velikom broju osiguravajućih društava, tržište vrlo segmentirano. Razlog za tako velik broj društava leži dijelom i u percepciji da hrvatsko tržište ima značajan potencijal, što u vidu konvergencije prema EU, što u vidu daljeg rasta ekonomije, pri čemu se očekuje dalje povećanje premije i približavanje statistikama kakve danas ima Slovenija. Naravno, riječ je o ciljevima koji se neće i ne mogu ostvariti preko noći, te ih treba posmatrati u kontekstu srednjoročnih ciljeva, kao i pozicije koje osiguravajuće kompanije i grupacije zauzimaju, smatrajući ih strateški važnim. Kao i prošlih godina godine, najveće osiguravajuće društvo je Croatia osiguranje, koje na listi slijede se Euroherc, član Agram grupacije, te Allianz.

Srbija: postupno sazrijevanje tržišta

Na srpskom tržištu osiguranja vlada velika konkurencija – ukupno su prisutna 22 osiguravača, što je odnosu na premiju na tržištu znatno više nego u Sloveniji ili Hrvatskoj. Razlozi za toliki broj društava su prije svega uzrokovanji uvjerenjem da srpsko tržište zbog ekonomskog potencijala, broja stanovnika i vrlo niske penetracije osiguravajućih usluga, pruža znatan potencijal za rast. Upravo zbog relativne nerazvijenosti tržišta, odnosno niske baze, moguće je primijetiti i rast premije životnih osiguranja, što je u skladu s postupnim sazrijevanjem tržišta i jačanjem svijesti populacije o životnim osiguranjima kao alternativnoj metodi štednje. Najveće društvo je Dunav osiguranje, a slijede ga Delta Generali i DDOR.

Bosna i Hercegovina: najveći broj osiguravajućih kompanija u regiji

Tržište osiguranja u BiH, prema glavnim pokazateljima razvijenosti, na nivou je tržišta u Crnoj Gori i Srbiji, s time da je zbog specifične organizacije i regulative na njemu prisutan velik broj osiguravajućih društava– njih 26. Prema ukupnoj premiji osiguravajući sektor u Federaciji BiH nešto je veći od onog u Republici Srpskoj. Skladno tome najveća društva dolaze upravo s područja Federacije. Tako je najveće društvo Sarajevo-osiguranje, a slijede ga Bosna-Sunce i Euroherc (obje članice hrvatske Agram grupe).

Makedonija: rast ukupnih premija

Makedonsko osiguravajuće tržište najmanje je razvijeno u regiji, što pokazuje i udio bruto premije u BDP-u. No, za razliku od ostalih tržišta, u prošloj je godini ostvarilo rast ukupnih premija i to po stopi od 4.8%. Najveći je rast ostvarilo Croatia osiguranje i to u segmentu neživotnih osiguranja, gdje je premija porasla čak 4 puta, iako s vrlo niske baze. Najveće osiguravajuće društvo je Vardar, član Triglav grupacije, a slijede Sava Tabak kao članica Sava Re grupacije i QBE.

Check Also

AMM: Ići ka ubrzanom ulaganju u održive izvore energije – odluka o ekološkoj rekonstrukciji termoelektrane – teška ali opravdana

U Splitu održan Kongres menadžera u organizaciji Hrvatske udruge menadžera i preduzetnika CROMA, a pod …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *