Lukšić: Očekujemo da Turci ulože 30 miliona u Željezaru

Ulazak turske kompanije Toščelik u nikšićku Željezaru biće jasan poziv potencijalnim stranim i domaćim investitorima da investiraju u Crnu Goru kao atraktivnu investicionu destinaciju sa konkurentnim poslovnim ambijentom,saopštio je premijer Igor Lukšić u Skupštini u okviru Premijerskog sata.

„Očekivanja su i da će novi vlasnik uložiti preko 30 miliona eura i povećati postojeće kapacitete. Takva Željezara proizvodiće kvalitetne čelike i plasirati ih većinom na strana tržišta i po našoj procjeni zapošljavati između 600 i 700 radnika“, rekao je Lukšić odgovarajući na pitanje poslanika Demokratske partije socijalista, Milutina Simovića.

Vlada se po riječima Lukšića kada je riječ o Kombinatu aluminijuma ne rukovodi bilo čijim privatnim već isključivo državnim interesima.

Kaže da Vlada više neće davati subvencije Kap-u za struju,a zbog nesaradnje sa CEAC-om razmatra se i pokretanje arbitražnog postupka.

„Vlada se u aktivnostim vezanim za KAP isključivo rukovodi interesima države i potrebom da se cjelokupni proces dovede do kraja uz potpuno poštovanje propisa i ugovornih obaveza i očuvanjem makroekonomske stabilnosti Crne Gore“, rekao je Lukšić.

Obaveze poreskih obveznika oko 183 miliona eura

Ukupne evidentirane dospjele i nedospjele fiskalne obaveze poreskih obveznika, prema podacima Poreske uprave , u periodu od 2009. do kraja prošle godine, po osnovu poreza i doprinosa iznose oko 183 miliona eura, saopštio je premijer odgovarajući na pitanje poslanika Socijaldemokratske partije , Borislava Banovića.

Strukturu evidentirane poreske obaveze, kako je objasnio Lukšić, čine dospjela i nedospjela poreska potraživanja, dug po osnovu kamata, reprogramirane poreske obaveze, sporna poreska potraživanja, kao i evidentirana potraživanja po osnovu podnijetih poreskih prijava za koja nije dospio poreski dug.

“Iznos obaveza po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja iznosi oko 84 miliona  koje su obračunate na neizmirene zarade, a za koje nije dospjela obaveza za plaćanje.Struktura preostalog duga koji iznosi 111,6 miliona  odnose se na porez na dodatu vrijednost koji  iznosi 43,4 miliona, akcize 12,3 miliona, porez na promet nepokretnosti 11,9 miliona, porez na dobit 12,3 miliona, zatim porez na osnovu samostalne djelatnosti jedan milion, porez na prihod od kapitala 0,2 miliona, porez po godišnjoj prijavi fizičkih lica 1,6 miliona, naknade i koncesije 4,2 miliona, porez na prihod od imovine 0,35 miliona  i kamate za neblagovremeno plaćanje koje iznose 24,2 miliona eura , precizirao je Lukšić.

izvor: bankar.me

Check Also

Zahtjev za subvencije podnijele 854 kompanije

Zahtjev za subvencionisanje julskih zarada su, u toku prva dva dana primjene programa, podnijela 854 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *