Vlada i opozicija različito o razlozima za rebalans budžeta

Najavljeni rebalans budzeta  razlicito komentarisu  u Vladi i opoziciji. Potpredsjednik Vlade i SDP-ov ministar za informaciono drustvo, Vujica Lazović smatra da je dug KAP-a dodatni razlog zbog kojeg Vlada razmišlja o rebalansu, ali istice da bi makroekonmska situacija, svakako uslovila potrebu rebalansa. U SNP-u, medjutim, smatraju da je pozivanje na ekonomsku krizu samo farsa, te da je pravi razlog rebalansa obezbjedjivanje sredstava za izmirenje preuzetih  garancija.

Potpredsjednik Vlade i ministar za informaciono drustvo Vujica Lazović smatra  da rebalans budžeta i to već u martu ne iznenađuje, ako,kaže, pogledamo situaciju u svijetu. Mnogo je razloga za  izmjene i dopune zakona o budžetu a, KAP je samo kap u moru -istice Lazovic.

“Makroeknomska situacija  nije realizovana  po onim projekcijama kako smo, mi  krajem prošle godine, predviđali.Shodno tome moramo ići u pravcu rebalansa budžeta, odnosno  u pravcu izmjene i dopune Zakona o budžetu. Svakako, da je i to što će se desiti u vezi sa  KAP-om jedan od značajnih segmenata koji motivišu Vladu da razmišlja o rebalansu budzeta. Siguran sam,medjutim,   da bi bez obzira na to  morali ići u pravcu rebalansa budžeta, jer smo na osnovu svih  projekcija bili u situaciji da ozbiljno razmišljamo o njemu. “

SNP je rebalans očekivalo, jer, kako kaže član Odbora za ekonomiju finansije i budzet, Vesellin Bakić,  budzet  za ovu godinu neodrziv je! , Bakic, za Antenu M, medjutim,  istice  da je pozivanje na ekonomsku krizu, kako kaze, samo farsa.

«Smatramo da je rebalans budzeta neophodan , ali ga ne podrzavamo, jer je to moglo biti rijeseno kroz budzetsku politiku za prethodnu godinu. Pozivanje i prica o efektima ekonomske krize je samo farsa. Suštinski razlog  za rebalans je  obezbjedjivanje sredstava  za izmirenje obaveza u vezi sa preuzetim  garancijama.  Jedino sto mogu da urade jeste da predvide nova kreditna zaduzenja za  iznos koji  bi trebalo da  izmire. Ne vjerujem da će da posegnu za onim sto je predlagao MMF –povećabnje PDV-a i ostalih poreza, te da će na taj nacin obezbijediti vise sredstava.»

Objasnjavajuci nacin na koji ce Vlada izvrsiti rebalans budzeta potpredsjednik Vlade Vuica Lazovic kaze:

«Što se tiče nekog generalnog pristupa ići ćemo u pravcu redukcije rashodne strane, a pokušaja povećanja prihodne strane, da bi se mogao uspostaviti neki balans do kraja ove godine“.

Bilo kako bilo, rebalans budzeta  nuzno  će usloviti povecanje obaveza gradjana, kaze SNP-ov  Veselin Bakic  :

«Dugorocno posmatrano rebalans će usloviti veće obaveze za gradjane , iako kratkorocno situacija moze da se rijesi kreditom sa duzim rokom otplate. Takav kredit  bi ,medjutim, imao veće kamate koje će naravno platiti gradjani.»

Podsjetimo, Nacrt Zakona o o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu biće upućen u Vladinu proceduru do sredine aprila. Iz Ministarstva finansija je  kao glavni razlozi za pripremu rebalansa budzeta navedeno  prilagođavanje negativnim ekonomskim kretanjima u državama euro zone, što kazu uslovljava smanjenje investicija, a time i manje budžetske prihode. Kao razlozi se navode  i niži prihodi u prvim mjesecima zbog nepovoljnih vremenskih uslova, te potreba obezbjeđenja dodatnih sredstava zbog plaćanja obaveza po osnovu izdatih garancija.

izvor: antena M

Check Also

Abazović: Uz Fond za ubrzani razvoj učinićemo Crnu Goru održivom destinacijom

Ideja i vizija ove Vlade je da Crnu Goru učinimo zelenom destinacijom. To nije lak …

Leave a Reply

Your email address will not be published.