Šta predviđa ugovor o poravnanju države i CEAC-a

Procedura koju je juče pokrenula Vlada o preuzimanju Kombinata aluminijuma Podgorica, odnosno raskida ugovora sa ruskim partnerom definisana ugovorom o poravnanju u tački 28.2 predviđa da će „država Crna Gora pismenim putem obavijestiti CEAC o svojoj namjeri da izvrši konsekvence i zahtijevati da CEAC ispravi određeni događaj neizvršenja“.

Ugovorom o poravnanju koji su Vlada i CEAC potpisali 2009. godine jasno se definiše u kojim slučajevima Crna Gora ima pravo da izvrši konsekvence putem pismenog saopštenja CEAC-u čiju će kopiju, kako je predviđeno, dostaviti drugim stranama u ovom ugovoru.

Država Crna Gora ima pravo, kako se navodi, da pokrene inicijativu o raskidu ugovora ili preuzimanju KAP-a u nekom od tih slučajeva:

– U slučaju smanjenja godišnje proizvodnje ispod 50.000 tona aluminijuma, ili ispod 300.000 tona boksita, pod uslovom da se ispuni socijalni program za Rudnik boksita Nikšić (RBN) i da radi proizvodnja aliminijuma u KAP-u, ili

– da KAP ili zavisna društva KAP-a kasne u plaćanju obaveza prema zaposlenima u sveukupnom iznosu od tri mjesečnabruto lična dohotka radnicima,

– da su dospjele obaveze KAP-a iz jednog ugovora o reprogramu u sveukupnom iznosu veće od 7.000.000 eura ili iz svih ugovora o reprogramu u ukupnom iznosu veće od 12.000.000 eura,

– da RBN kasni u plaćanju obaveza prema zaposlenima u sveukupnom iznosu od tri mjesečna bruto lična dohotka koja duguje svojim radnicima, pod uslovom da se ispuni socijalni program za RBN i da radi proizvodnja alimunijuma u KAP-u,

– da su dospjele obaveze KAP-a prema EPCG veće od tri mjesečna računa za isporuku električne energije, potom,

– ako iznos koji država Crna Gora plati po bilo kojoj ili svim državnim garancijama premaši iznos od 40.000.000 eura.

izvor: CdM.me/Pobjeda

Check Also

Sve opipljiviji strah investitora od previsokih kamata

Septembar je ponovo bio neprijateljski raspoložen na berzama, ovakvih padova na mjesečnom nivou ove godine …

Leave a Reply

Your email address will not be published.