KHOV: Pravila iduće sedmice

Komisija za hartije od vrijednosti tokom iduće sedmice donijeće set pravila – podzakonskih akata na novi Zakon o investicionim fondovima, koji će stupiti na snagu neposredno nakon objave, prenose mediji.

Na jučerašnjoj javnoj raspravi o predloženim podzakonskim aktima, koju je KHOV upriličio, nijesu se pojavili predstavnici Udruženja privatnih investitora koji sui h jedino kritikovali, već su svoje primjedbe dostavili u pismenoj formi. To je bio razlog das u predstavnici KHOV-a, na više upućenih primjedbi UPI-a, juče odgovarali monolozima.

-U dobrom dijelu material UPI-a se bazira na kritici nečeg što je predloženo, ali nema prijedloga kako definisati ta rješenja. Ima nekoliko sugestija da se u nekim pravilima nalaze odredbe koje ne odražavaju intenciju Zakona ili su suvišne – naveo je Zoran Đikanović, predsjednik Komisije.

On je kazao da će akcionari fondova ubuduće na zvaničnim sajtovima institucija, čiji su vlasnici, biti u prilici dea se ionformišu o svim najvažnijim događajima i izvještajima nadzornih odbora koji kontrolišu poslovanje fondova.

-Najbitnije da svi akcionari, u istom trenutku, imaju istu informaciju, a kako će reagovati na nju, da li će je prihvatiti i kakav će zaključak izvesti, ta odluka je na svakom pojedincu- objasnio je Đikanović.

On je istakao da KHOV nije arbiter koji može odlučivati o tome da li je pojedini fond kupio ili prodao akcije po povoljnoj cijeni ili ne.

-Kad je izvještaj javno dostupan, svaki akcionar, pa i svaki analitičar može da procijeni da li je odluka donijeta sa dobrom argumentacijom ili ne. KHOV nije revizor, niti arbitar koji treba da utvrđuje da li je cijena akcija, namjera, kupovina zemlje ili poslovni poduhvat bio opravdan- kazao je Đikanović.

izvor: portalnalaitika.me

Check Also

Erste dnevni izvještaj sa finansijskih tržišta

Sveobuhvatne i ažurne informacije o dešavanjima na finansijskim tržištima

Leave a Reply

Your email address will not be published.