Gligorov: Za Crnu Goru marka bolja od perpera

U slučaju raspada eurozone i kraha eura Crna Gora ne treba da uvede svoju valutu, kaže Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije.

“Crna Gora koristi euro po svojoj volji i uz dogovor sa njemačkom Centralnom bankom, jer su prvo uveli marku”, navodi on.

Gligorov dodaje da “ukoliko se raspadne eurozona, ukoliko više ne bi bilo eura, prva alternativa Crnoj Gori trebalo bi da bude – njemačka marka”.

On objašnjava da je “uvođenje sopstvenog novca u slučaju Crne Gore teoretski moguće, a da li bi to bilo dobro ne zavisi od toga šta će se događati sa eurom ili njemačkom markom”.

“Valja voditi računa o činjenici da čitav Balkan praktično koristi euro, nezavisno od toga da li ima i neki svoj novac, jer centralne banke na Balkanu nemaju nikakvu kredibilnost. Zbog toga ne preporučujem Crnoj Gori uvođenje sopstvene valute u slučaju raspada evrozone”, rekao je Gligorov.

U Francuskoj i Njemačkoj se sve češče čuju glasovi da sadašnju eurozonu ne treba držati na okupu po svaku cijenu i da bi države pogođene krizom – poput Grčke i Španije – trebalo da vrate nacionalne valute, dok bi ostale nastavile da koriste euro.

Govoreći o ovim navodima, Gligorov kaže da zemlje kojima prijeti izbacivanje iz eurozone nisu imale baš neku sreću sa svojim novcem i sopstvenom centralnom bankom.

“Tačno je da bi te zemlje uvođenjem sopstvene valute mogle da obezvrijede svoje dugove, kako domaće tako i strane, i da devalvacijom podstaknu izvoz ili bar ograniče uvoz, ali bi ih sanacija finansijskog sistema dosta koštala, a i socijalne i posljedice na tržištu rada ne bi bile zanemarljive”, tvrdi Gligorov.

U slučaju da eurozona ostane ovakva kakva je sada, Gligorov smatra da će se Crna Gora, konstantno, suočavati sa izazovom održavanja stabilnosti finansija.

“Ukoliko deficit Crne Gore bude veliki i trajan, onda su potrebne značajne strukturne reforme da bi se povećao izvoz i smanjio uvoz. Druga varijanta je da obezbjedi odgovarajući priliv stranih investicija”, zaključio je on.

izvor: capital.ba

Check Also

CKB i Podgorička banka pridružuju se i ove godine obilježavanju Nedjelje štednje

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica (CKB) i Podgorička banka AD Podgorica (Podgorička banka), članice OTP …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *