Svjetska banka odobrila Makedoniji 100 miliona eura

Bord direktora Svjetske banke odobrio je Makedoniji garanciju za kreditnu politiku od 100 miliona evra, koja omogućava djelimično gašenje kredita u iznosu od 130 miliona evra od međunarodnog bankarskog kreditnog tržišta – javili su skopski mediji.

“Garancija za kreditnu politiku podržava reforme koje će pomoći smanjenju budućih rizika za stabilnost preko jačanja održivosti u javnim finansijama i otpornosti finansijskog sektora. Garancija će omogućiti Vladi da pozajmljuje u vrijeme sadašnjih previranja uz prihvatljive uslove i iz različitih finansijskih izvora”, izjavila je direktorka Kancelarije Svjetske banke u Makedoniji Lilija Burunčuk.

Garanciju je izdala Međunarodna banka za obnovu i razvoj /IBRD/ i ona će pokriti 100 miliona evra od osnovnih 130 miliona evra komercijalnog kredita sa rokom dospjeća za pet godina.

izvor: capital.ba

Check Also

Prosječna zarada u aprilu 521 euro

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u aprilu je, prema podacima Monstata, iznosila 521 euro, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *