HNB: Rast plasmana banaka preduzećima

Plasmani banaka u Hrvatskoj preduzećima rastu, dok se istovremeno bilježi pad kredita stanovništvu na godišnjem nivou, isključi li se uticaj kursa, pokazuju podaci Hrvatske narodne banke (HNB).

Plasmani banaka nebankarskom sektoru tokom juna neznatno su se smanjili, a u julu su porasli za 4,9 milijardi kuna ili za 1,9 posto, te su ukupno iznosili 239,5 milijardi kuna. No, to nominalno povećanje plasmana pretežno je bilo rezultat depresijacije kune prema euru i posebno prema švajcarskom franku, pa je mjesečni rast u julu, kad se isključi taj uticaj, iznosio 0,6 posto, napominju analitičari centralne banke u novom Biltenu HNB-a.

Na godišnjem nivou plasmani banaka privatnom sektoru porasli su za 7,9 posto ili za 3,8 posto isključi li se utjecaj kursa. Posmatra li se struktura po sektorima, rast plasmana u julu gotovo se u potpunosti odnosio na sektor preduzeća, čiji su plasmani imali godišnji rast od 6,8 posto (isključujući uticaj kursa). S druge strane, oslabljena potražnja stanovništva za kreditima i dalje nepovoljno utiče na kreditiranje tog sektora, stoga se na godišnjem nivou bilježi pad plasmana stanovništvu od 0,9 posto, bez uticaja kursa. Po podacima centralne banke, ukupni krediti stanovništvu na kraju jula iznosili su 130,4 milijardi kuna, u čemu na stambene kredite otpada 60,6 milijardi kuna ili 46,5 posto.

Država je početkom jula sredstvima od izdavanja euroobveznica otplatila znatan dio kratkoročnih deviznih kredita. Osim toga, sredstva prikupljena izdavanjem dviju obveznica na domaćem tržištu (kunske u iznosu od 1,5 milijardi kuna i obveznice uz valutnu klauzulu u iznosu od 600 miliona eura) država je položila kod HNB-a. Zbog takvih kretanja neto plasmani države na kraju jula bili su za 5 milijardi kuna manji nego na kraju juna. No, na godišnjem nivou i dalje se bilježi snažan rast (52 posto), navodi se u Biltenu.

izvor: poslovni.hr

Check Also

Banke u Irskoj bilježe iznenađujući bilansni rast

Bilansi najvećih irskih banaka veći su za dvije trećine od kada je izglasan Brexit, a …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *