Na Brajićima će se graditi vjetroelektrana vrijedna 100 miliona eura

Kompanija “Vjetroelektrana Budva” zainteresovana je da zakupi državno zemljište u Brajićima gdje bi sagradila vjetroelektranu vrijednu 100 miliona eura. Prema podacima iz Centralnog registra privrednih subjekata osnivač i direktor tog preduzeća je Golub Senić.

“Vođeni smjernicama za unapređenje energetskog sektora intezivirana je komunikacija sa potencijalnim investitorima koja je i formalizovana kroz podnošenje zahtjeva društva “Vjetroelektrana Budva” doo, Podgorica za raspisivanje tendera za izbor investitora u vezi izgradnje vjetroelektrane i zakupa zemljišta na lokalitetu Brajići – opštine Budva i Bar. Zahtjevom je iskazana spremnost za realizaciju vjetroelektrane ukupne instalisane snage od 75 MW, čime se očekuje iznos direktnih ulaganja preko 100 miliona eura u Crnoj Gori”, navodi se u Informaciji koju je juče usvojila Vlada.

Podnošenju ovog zahtjeva u prethodnom periodu prethodilo je izdavanje od strane Ministarstva ekonomije dvije dozvole za mjerenje potencijala i istraživanje potencijala vjetra na lokalitetima u KO Kuljača i KO Reževići II, na teritoriji Opštine Budva, društvu “Vjetroelektrana Budva” doo, Podgorica.

“Izgradnja vjetroelektrana je na osnovu dosadašnje prakse omogućena kroz model davanja u zakup državnog zemljišta, shodno Zakonu o državnoj imovini, iz kojih razloga su uz zahtjev za raspisivanje tendera dostavljeni i listovi nepokretnosti u cilju identifikacije parcela neophodnih za realizaciju ovog projekta. Lokacija na kojoj je podnosilac zahtjeva planirao izgradnju predmetne vjetroelektrane je po njihovom predlogu na parcelama koje su većinom u državnoj imovini, s tim da je nekih 10% od ukupne površine predloženih parcela u privatnoj svojini”, kaže se u Informaciji.

Pored toga, postoji i konstatacija Ministarstva održivog razvoja i turizma da su lokacije u okviru opštine Budva i Bar predviđene za izgradnju vjetroelektrane shodno Prostornim planom posebne namjene za Obalno područje Crne Gore čiji je predlog utvrdila Vlada Crne Gore

Vlada je zadužila Ministarstvo ekonomije da formira Komisiju, u čijem sastavu će učestvovati predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva održivog razvoja i turizma i Ministarstva ekonomije, za izradu tenderske dokumentacije za davanje u dugoročni zakup zemljišta u državnoj imovini u cilju izgradnje vjetroelektrane na teritoriji opština Budva i Bar.

Portal Analitika

Check Also

Turska potrošila više od 37 milijardi dolara na izbjeglice

Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da Turska neće moći sama da se …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *