Nekvalitetni krediti 197 miliona eura, 20 odsto manje nego 2016.

Nekvalitetni krediti na kraju decembra prošle godine iznosili su 197 miliona EUR i činili su 7,3 odsto ukupnih, saopšteno je na sjednici Savjeta Centralne banke (CBCG).

U odnosu na decembar 2016. godine, nekvalitetni krediti su manji 20,8 odsto.

Savjet je danas razmatrao i usvojio Kvartalni izvještaj o poslovanju banaka i mikrofinansijskih institucija (MFI), sa Informacijom o realizaciji operativnih ciljeve banaka za smanjenje nivoa loših kredita za četvrti kvartal prošle godine.

„Konstatovano je da je poslovanje banaka tokom posljednjeg kvartala ove godine karakterisao rast svih ključnih bilansnih pozicija, pa je tako na kraju prošle godine ostvaren, na godišnjem nivou, rast ukupne aktive 10,34 odsto, kredita i potraživanja 13,24 odsto, depozita 13,64 odsto i ukupnog kapitala 5,87 odsto“, navodi se u saopštenju.

Kamatne stope, kako se dodaje, bilježe dalji pad, pa je tako prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupne kredite zabilježila pad sa 7,45 odsto, na kraju 2016. godine, na 6,81 odsto na kraju prošle.

„Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na novoodobrene kredite pala je sa 6,27 odsto na 6,23 odsto, u posmatranom jednogodišnjem periodu. Koeficijent solventnosti na agregatnom nivou iznosio je 16,37 odsto, što je iznad regulatornog minimuma, od deset odsto“, rekli su iz CBCG.

Banke su, na kraju prošle godine, iskazale pozitivan finansijski rezultat, u iznosu od 35,1 milion EUR. Visok nivo likvidnosti i solventnosti bankarskog sektora, uz navedene tendencije, doprinosi njegovom nesmetanom funkcionisanju, a time i očuvanju i jačanju finansijske stabilnosti.

Savjet je razmatrao i usvojio Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike CBCG za decembar prošle godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke tokom ovog perioda realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada CBCG u prošloj godini.

„Savjet je utvrdio radnu verziju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama, kojim je predloženo produženje važenja ovog zakona za još godinu, u cilju stvaranja pretpostavki za dalje podsticanje procesa restrukturiranja dugova“, kazali su iz CBCG.

Naime, primjena tog zakona u periodu od juna prošle do februara rezultirala je restrukturiranjem dugova u iznosu od 23,7 miliona EUR, što ukazuje na opravdanost inicijative za produženjem njegovog važenja.

„U cilju usaglašavanja sa Direktivom Evropske unije o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u komercijalnim transakcijama (2011/7/EU), Savjet je danas utvrdio radnu verziju Nacrta izmjeni zakona o visini stope zatezne kamate“, dodaje se u saopštenju.

Savjet je usvojio i Odluku o utvrđivanju obrasca za dostavljanje informacija o kreditnoj aktivnosti.

„Ovom odlukom se obezbjeđuju pretpostavke da CBCG implementira preporuku Evropske komisije (EK) i kontinuirano sprovodi anketiranje o kreditnoj aktivnosti, sa ciljem praćenja kreditne dinamike u Crnoj Gori“, rekli su iz CBCG.

Stupanjem na snagu te odluke, banke sa sjedištem u Crnoj Gori biće dužne da CBCG dostavljaju informacije o kreditnoj aktivnosti na propisanom obrascu, na kvartalnoj osnovi, dok će CBCG, u skladu sa principima transparentnosti poslovanja, imati obavezu da informacije o kreditnoj aktivnosti banaka na agregatnom nivou objavljuje na svojoj internet stranici.

Check Also

Akvizicije i konsolidacije u sektoru maloprodaje na Balkanu

U narednom periodu možemo da očekujemo modernizaciju oblasti maloprodaje kroz akvizicije i nove investicije, izjavio …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *