Šta 2018. godina donosi od noviteta menadžerima ljudskih resursa?

Iako se sve više govori o automatizaciji, vijest koja nas sve raduje jeste to što se danas mnogo više polaže na zadovoljstvo zaposlenih nego što se o tome vodilo računa prethodnih nekoliko godina.

Izgleda da je veći procenat menadžmenta shvatio da zapravo samo srećan radnik može da bude produktivan i da aktivno učestvuje u unaprjeđenju sistema rada. To potvrđuju i brojevi.

Istraživanja su pokazala da čak 70% više kompanija na globalnom nivou sprovodi novine u ispitivanju zadovoljstva zaposlenih i ispunjavanju njihovih potreba i rješavanju eventualnih problema koje imaju. Na osnovu toga, već su se pojavila određena predviđanja o tome šta nas sve očekuje u sferi ljudskih resursa naredne godine, pa smo za vas napravili listu noviteta i trendova.

Pomjera se fokus sa zadovoljstva zaposlenima na zadovoljstvo zaposlenih

Mentalna higijena je nešto na čemu svi moramo raditi. To znači da se moramo sve više oslobađati stresa i organizovati svoje vrijeme, kako radno, tako i privatno da bude ispunjeno zadovoljstvom i uspjehom.

Ako ste vi zadovoljni, biće zadovoljni i vaši menadžeri, a samim tim će se projekti završavati brže i uspješnije. Srećom, i HR stručnjaci su to shvatili i sve više se primjenjuju tehnike koje imaju za cilj da usreće zaposlene.

Digitalizacija ljudskih resursa

Kao i sve druge struke i ova je podložna digitalizaciji, odnosno unaprjeđenjima sistema tako da „pametne mašine” sve više preuzimaju velike delove procesa zapošljavanja, istraživanja zadovoljstva zaposlenih, postavljanja kriterijuma i sprovođenja selekcije novih kandidata.

Ova tendencija može na veliki broj načina da poboljša način rada u sektoru ljudskih resursa, jer će detaljne analize za samo nekoliko minuta raditi unaprijed programirani softver.

Ljudska analitika postaje neizostavni segment posla

Zaposleni u kompanijama već dugo su predmet analiza. Novina je da se prikupljeni podaci i dobijeni rezultati, sem za ispitivanje načina rada, sve više koriste i za unaprjeđenje trenutnog statusa i pojedinaca u timu.

„Tezgarenje” postaje sve češći izbor

Danas, upravo zahvaljujući digitalizaciji, ljudi imaju daleko više mogućnosti da rade posao pored posla, što utiče na prirodu posla stručnjaka za ljudske resurse.

Vjerovatnoća da će ovaj način rada početi da ugrožava tradicionalne formate posla i samim tim uticati na postavku radnog vremena i radnog prostora raste. Svjedoci smo sve većeg broja „habova” koji okupljaju ljude, daju im radni prostor i struju, a oni iznajmljuju mjesto i završavaju tu svoje frilenserske projekte.

Istraživanja pokazuju da je 2018. godina zapravo godina napretka, pa bi u skladu sa tim trebalo da napredujemo, u kojoj god da smo struci. Stručnjaci predviđaju da će se to i desiti, budući da će se sve više menadžment kompanija okretati opštem zadovoljstvu ljudi koji rade za njih.

Check Also

Zetagradnja i Rastoder grade 220 stanova u Ljubljani

Spektra Invest u vlasništvu Izeta Rastodera je u Šiški, naspram Celovških dvora, počela da graditi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *