Razlika između proizvodne i prodajne cijene stanova i dalje velika

Razlika između proizvodne i prodajne cijene stanova je i dalje velika, kao i ponuda stanova na tržištu nekretnina, tako da očekujemo nastavak trenda pada cijena stambenog prostora, saopšteno
je Vijestima iz Ministarstva uređenja prostora povodom podataka Zavoda za statistiku Monstat da je prosječna cijena kvadrata stana na kraju prošle godine smanjena na 975 eura a u Podgorici na 1.069.

Prema tim podacima cijena stenova su niže za 12,5 odsto nego prije godinu, a prvi put nakon 11 godina je zvanična prosječna cijena kvadrata stana pala ispod hiljadu eura.

“Opštepoznata činjenica je da su kao posljedica ekonomskog buma iz prethodnog perioda, bile između ostalog, visoke i nerealne cijene novosagrađenih stanova. Naravno, osnovni element regulacije tržišta uopšte, pa i u ovoj oblasti je odnos ponude i tražnje, što je dugoročan proces, koji je u konačnom rezultirao postepenim padom cijena kvadrata stana, što je bilo i očekivano. Takođe, mišljenja smo da će se taj trend i nastaviti”, smatraju iz Ministarstva.

Podaci Monstata dobijeni na osnovu cijena navedenih u kupoprodajnim ugovorima, što je stvorilo sumnju da su možda neki građevinari u tim ugovorima prikazivali niže cijene zbog manjeg poreza.
Podaci koji objavljuje Monstat, su podaci na osnovu kojih se formulišu politike u različitim oblastima i iste smatramo ispravnim i vjerodostojnim. Utvrđen je sistem po kome se registruju kupoprodajni ugovori, sa svim elementima, u kojem nadležni organi postupaju po utvrđenim zakonskim pravilima, počev od Uprave za nekretnine, notarijata, Poreske uprave, te konačno i Monstata, koji dostavljene podatke obrađuje po utvrđenim metodologijama, tako da smo mišljenja da nema prostora za sumnju u vjerodostojnost objavljenih podataka, smatraju u Ministarstvu.

U posljednjem kvartalu prošle godine (oktobar-decembar) prodata su ukupno 424 stana, od čega u Podgorici 230, Budvi 22, Baru tri, Nikšiću jedan a u ostalim opštinama 168.

Prosječna cijena kvadrata u Budvi imala je najviši pad pa je kod ova 22 prodata stana bila 949 eura. Prosjek u Baru bio je 1.500 eura, a u Nikšiću 550 eura. Kod ostalih opština prosjek je bio 616 eura, a ta kategorija obuhvata i druge primorske ali u opštine na sjeveru.

Vijesti su pitale i jednu od najvećih građevinskih kompanija u oblasti stanogradnje Čelebić zbog čega je došlo do pada cijene stanova, ali su oni saopštili da imaju dobru prodaju sa cijenama koje su definisane već duži vremenski period tako da nije bilo smanjenja cijene nekretnina.

Naša je pretpostavka da je smanjena potražnja za nekretninama na primorju uslovila korekcije cijena i da je to rezultiralo smanjenjem prosječne cijene kvadrata na nivou cijele Crne Gore. Kada je Podgorica u pitanju, moguće je da su neke kompanije korigovale cijene na određenim lokacijama kako bi animirale kupce, smatraju u Čelebiću.

Spustiće maksimalne cijene i u projektu Hiljadu plus

Pad cijena stanova uticaće da na novom projektu Hiljadu plus, Ministarstvo uređenja prostora u pozivu prodavcima stanova smanji maksimalne cijene koje će moći da ponude. U prethodnom projektu cijene je bila 1.089 po kvadratu, a ako je građanin htio da doplati mogla je biti do 1.200 eura po kvadratu.

“Naravno, i u prethodnim dvijema fazama Projekta 1000+, pažljivo smo razmatrali kretanja na tržištu nekretnina, pa će to biti slučaj i sa nastavkom koji planiramo da realizujemo. Važno je napomenuti da je namjera da se sljedeća faza Projekta koncipira na način da u ponudi budu osim novoizgrađenih stanova i ranije izgrađeni stanovi tzv. starogradnja, ali koji zadovoljavaju uslove i kriterijume energetske efikasnosti i kvaliteta”, saopšteno je iz Ministarstva.

Sa partnerima iz CEB-a Ministarstvo dogovara angažman eksperata koji će im pomoći u pripremi studije izvodljivosti naredne faze i predložiti načine provjere i procjene energetske efikasnosti i kvaliteta ponuđenih stanova.

“Naravno, potrebno je posebno obratiti pažnju na formulisanje mehanizma zaštite prilikom kupoprodaje starih stanova, naročito imajući u vidu da će sama implementacija biti kompleksnija jer se podrazumijeva da će i fizička lica biti ponuđači. Imajući u vidu da je cijena stana do koje je išla subvencija, u ovoj fazi Projekta formirana na osnovu podataka Monstata, svi elementi će se uzeti u obzir. Utvrđivanje kriterijuma za narednu fazu iziskuje ozbiljan pristup i utvrđivanje posebne metodologije, uzimajući u obzir: starost objekta, amortizacija, način održavanja…”, naveli su iz Ministarstva.

Oni očekuju da u ponudi budu jeftiniji stanovi i na raznovrsnijim lokacijama, a nadaju se i povoljnijim kamatnim stopama banaka.

Izvor: Vijesti

Check Also

Novca je svakog dana sve više, ali je gotovine sve manje

Novca je svakog dana sve više, ali je gotovine sve manje. Poreznici, bankari i tehno …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *