Ove godine na naplatu stiže 220 miliona eura

Crna Gora će u 2017. godini otplatiti 220 miliona eura dugovanja, potvrđeno je Dnevnim novinama u Ministarstvu finansija.

U skladu sa Zakonom o budžetu za 2017. godinu, planirana otplata duga iznosi 220,42 miliona eura, od čega otplata duga rezidentima iznosi 51,91 miliona eura, a otplata duga nerezidentima u iznosu od 134,79 miliona eura“, objasnili su u Ministarstvu finansija.

Obaveze države u 2017.

Najveće obaveze države u ovoj godini su prema Credit Suisse-u za kredit za refinansiranje i budžet iz 2012. godine, koje dospijevaju na naplatu u aprilu 2017. godine, u iznosu od 60 miliona eura.

Takođe, tokom 2017. godine planira se servisiranje obaveza kao što su krediti IBRD-a, u iznosu oko 17 miliona eura, obaveze prema Međunarodnom udruženju za razvoj (IDA) u iznosu oko 6,5 miliona eura. Između ostalog, planira se otplata duga za državne zapise u iznosu oko 30 miliona eura, kao i otplata glavnice po osnovu emisije domaćih obveznica u iznosu oko 12,67 mili on eura“, istakli su u Ministarstvu finansija.

Oprez kod zaduženja

Kada su u pitanju nova zaduženja države, u Ministarstvu tvrde da je prisutan dodatni oprez.

Država vodi računa prilikom ugovaranja kamatnih stopa i perioda otplate. S tim u vezi, vode se pregovori sa više kreditora kako bi se obezbijedili što povoljniji uslovi kako u cijeni tako i u periodu otplate“, kazali su u Ministarstvu.

U 2016. godini otplata spoljnjeg duga iznosila je 307,7 miliona eura, pri čemu je izvršena i otplata preostalog dijela euroobvezni ca izdatih u 2011. godini, u visini od 141,8 miliona eura.

Otplata domaćeg duga iznosila je 225,45 miliona eura, od čega su obaveze po osnovu državnih zapisa iznosile 184,5 miliona eura. Ovo su preliminarni podaci, izvještaj o javnom dugu je u procesu izrade“, rekli su u Ministarstvu.

U 2014, 2015. i 2016. godini izdate su euroobveznice u iznosu od 280 miliona, 500 miliona i 300 miliona eura.

Otplata pomenutih obveznica se očekuje tokom 2019, 2020. i 2021. godine. Svakako da Ministarstvo finansija razmišlja i o tome da se smanji otplata navedenih obaveza” zaključili su u ovom Vladinom resoru.

Izvor: Dnevne novine

Check Also

Hrvatska prodaje Croatia Airlinesa

Vlada Hrvatske će u ovoj godini tražiti strateškog partnera za domaćeg avioprevoznika Croatiju Airlines, ide …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *