Oglas za posao: Direktor sektora interne revizije

HR kompanija WEON, za klijenta – finansijsku instituciju, raspisuje konkurs za poziciju:

Direktor sektora interne revizije

Opis glavnih zadataka:

 • Vrednovanje sistema unutrašnjih kontrola u radnim procesima (ocjena adekvatnosti i efektivnosti internih kontrola)
 • Identifikacija ključnih rizičnih područja poslovanja i ocjena primjene i efektivnosti politika za upravljanje i metodologija za procjenu rizika
 • Procjena kvaliteta i pouzdanosti informacionog sistema
 • Vrednovanje internih akata i uputstava za rad
 • Ocjena uskladjenosti nivoa kapitala i rizika u poslovanju Banke
 • Testiranje transakcija i funkcionisanja posebnih procedura sistema interne kontrole
 • Ocjena funkcije praćenja usklađenosti akata i poslovanja Banke sa zakonom, propisima i utvrđenim politikama i procedurama
 • Kontrola tačnosti, valjanosti i ispravnosti finansijskih podataka
 • Izrada nalaza o obavljenoj kontroli za odgovorni menadžment, te izdavanje naloga za otklanjanje utvrđenih propusta, preporuka ili sugestija
 • Praćenje otklanjanja propusta utvrđenih kontrolom, te realizacije preporuka ili sugestija za poboljsanje poslovanja
 • Izrada izvještaja za Odbor direktora o nalazima kontrole pojedinog poslovnog područja kao i o neizvršenim nalozima i neralizovanim preporukama uz navođenje odgovornih osoba
 • Predlaganje Odboru direktora mjere za osiguranje zakonitosti i ispravnosti poslovanja Banke

Poželjne kvalifikacije:

 • VSS – Ekonomski fakultet;
 • Iskustvo na računovodstvenim ili poslovima revizije od minimum 3 godine;
 • Poznavanje Međunarodnih računovodstvenih standarda i standarda izvještavanja i interne revizije;
 • Poznavanje strukture finansijskih izvještaja banaka i većih sistema/kompanija;
 • Razvijene menadžerske i organizacione vještine;
 • Napredno znanje engleskog jezika (pismena i usmena komunikacija);
 • Napredno poznavanje rada na računaru (MS Office).

Kandidati koji u potpunosti zadovoljavaju prethodno navedene uslove, mogu poslati propratno pismo i CV putem opcije KONKURIŠITE NA OGLAS. Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji budu dio užeg izbora.

Rok za prijavu 28. decembar 2016.

Check Also

Montenegr Airlines neće povećavati cijene karata

Iako su neke svjetske aviokompanije najavile da će podići cijene karata zbog rasta troškova za …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *