Završena 16.godišnja konferenecija Mikrofinansijskog centra

Godišnja konferencija Mikrofinansijskog centra, koja je u Budvi okupila 450 učesnika iz Evrope, Rusije i Azije, posvećena je identifikovanju novih razvojnih puteva mirkofinansiranja. Tema dvodnevne 16. konferencije MFI su inovativne startegije za poboljšanje mogućnosti finansiranja mikrofinansijskih institucija, o tome da li je finansiranje malih i srednjih preduzeća alternativa mikrofinansiranju, analizi regulatornih rizika u sektoru mikrokreditiranja, kao i o zaštiti klijenata kroz različite vrste edukacije u cilju smanjenja njihovog rizika.

Mikrofinansisjke institucije ostvaraju skromno učešće u ukupno odobrenim kreditima i aktivi finansijskog sektora, pa je mali i rizik koji nose po finansijsku stabilnost. Sa druge strane, u ekonomiji poput crnogorske, u kojoj mala i srednja preduzeća čine 98 odsto regostvovanih kompanija MFI su potrebne i poželjne. Tim prije što Crna Gora pati od neelastične nezaposlenosti, kao  posledice tranzicije, a MFI omogućavaju kapilarno finansiranje dijela stanovništva koji želi započeti sopstveni biznis – kazao je ministar finansija Radoje Žugić.

On je kazao da je „kapilarno kreditiranje“ neinteresantno za banke zbog visine troškova obrade kredita ili nedovoljnog boniteta klijenata. Ono je, međutim, ključni element finansijske medijacije za siromašne slojeve društva i jedan od glavnih mehanizama zemalja u razvoju u straregiji borbe protiv siromaštva.

Nema sumnje da bi crnogorska ekonomija i MFI imali samo koristi od ulaska novih institucija na tržište, jer bi uticale na diversifikaciju i vršile pritisak na snižavanje kamatnih stopaocijenio je Žugić i istakao da se, imajući u vidu mikroekonomski ambijent i kreditnu aktivnost banaka, MFI sektor preporučuje kao potencijalna i sigurna investicija.

Izvršni direktor Alter modusa Luka Đurović je istakao da je konferencija prilika da se još jednom pošalje poruka o ključnom cilju mikrofinansiranja – obezbjeđivanje pristupa finansijskim sredstvima za klijente koji na drugačiji način ne bi mogli da dobiju novac za razvoj i opstanak svojih mikrobiznisa.

Konferenciji su prisustvovali viceguverner CBCG Velibor Milošević, zamjenik ambasadora SAD u Crnoj Gori Daglas Džons i generalna direktorka Agroinvesta i Monte kredita za Crnu Goru i Srbiju Karolina Čilikounas.

Check Also

Sekulić: Vlada cijenom struje vodi računa o najugroženijima i racionalnoj potrošnji

Ministarka ekonomije Dragica Sekulić u intervjuu portalu CdM tvrdi da odlukom o ukidanju naknade (za …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *