U Budvi otvorena trodnevna konferencija Mikrofinansijskog centra

Mikrofinansijske institucije su širom svijeta, a prije svega kod zemalja u razvoju prepoznate kao korektivni mehanizam za suzbijanje rasta siromaštva i stvaranje kvalitetnog ekonomskog i socijalnog ambijenta-rekao je u uvodnom izlaganju ministar finansija dr Radoje Žugić, u Budvi, na otvaranju trodnevne konferencije Mikrofinanskog centra, sa šest planiranih panela,uz učešće više od stotinu stručnjaka iz zemlje i inostranstva.

On je dodao da je i Crnoj Gori u ovom sektoru prisutna oskudnost izvora finansiranja, kao i razduživanje obaveza prema izvorima finansiranja koji nije praćen jednako izdašnim novim izvorima. Uz to, može se primijetiti da je i njihovo poslovanje pod velikim uticajem finansijske krize. Bilansna suma MFI je iznosila na kraju 2012. godine 36,2 miliona eura. Ukupni krediti takođe bilježe pad od 2008. sa 75,8 miliona eura dok su na kraju 2012. godine iznosili  29,6 miliona eura ili 3,9 miliona, 11,5 odsto  manje nego na kraju 2012. godine.

Prema Žugićevim riječima, od ukupno šest mirkofinasijskih institucija  u Crnoj Gori, na dvije se odnosi 76,6 odsto ukupne aktive, 75,4 odsto ukupnih kredita i 71,8 odsto ukupnih pozajmica MFI. Fizičkim licima je odobreno 95,2 odsto ukupnih kredita, najviše za djelatnost usluga, ugostiteljstva i turizma od 31 odsto i poljoprivrede od 28 28 odsto. Učešće dugoročnih kredita je čak 83,3 odsto.

– U ekonomiji poput crnogorske koju karakteriše veoma visoko učešće mikrobiznisa,sa oko 98,5 odsto registrovnih kampanija, gde još uvijek postoji određena neelastična nezaposlenost nastala kao  posljedica tranzicije, postojanje institucija poput MFI koje omogućavaju kapilarno finansiranje dijela stanovništva koji želi poboljšati svoju finansijsku poziciju, ili započeti sopstveni biznis je samo poželjna već i potrebna, kako sa ekonomskog tako i sa socijalnog aspekta–naglasio je ministar Žugić i nastavio:

– Njihov značaj na globalnom tržištu raste, naročito u periodu poslije finansijske krize uz rast konkurentnosti ovog tržišta. Nema sumnje da bi crnogorska ekonomija i MFI, kao potrebni dio finansijske intermedijacije na tržištu Crne Gore, imao koristi od ulaska novih institucija na tržište, jer bi uticao na diverzifikaciju tržišta i vršio pritisak na snižavanje kamatnih stopa. Obezbjedjenje novih izvbora finansiranja,od postojećih internacionalnih finansijskih insitucija,koji tradicionalno Crnu Goru prepoznaju kao profitabilno tržište, kao i od novih investitora, imao bi pozitivan uticaj na prilagodjavanje kamatnih stopa,jer njihov nivo jednim dijelom  utiče da traženje za kreditima ne nedostaje.

Viceguverner Velibor Milošević, ukazao je da mikrofinasiranje može biti dobar generator rasta u ekonomijama i naveo da u svetu danas posluje sedam hiljada mikro finansijskih institucija, sa oko šesnaest miliona klijenata i godišnjem obrtu od tri milijarde dolara.

-Mikro krediti su važni i za otvaranje novih radnih mesta, a jedan broj evropskih zemalja je uveo i tu vrstu kreditiranja u svoj finansijski sitem. Smatram da ima prostora da se unapredi sistem mikro finansijskih institucija i u našoj zemlji, a Centralna banka je raspoložena za dovodjenje novih investitora iz oblasti mikro finansiranja.  Mi izuzetno cenimo prisustvo sadašnjih mikro finansijskih institucija u bankarskom sistemu Crne Gore.

Okvir

Izvršni direktor „Alter modusa“ mikro finansijske institucije iz Podgorice, Luka Djurović, rekao je da mikro finansiranje u Crnoj Gori, nema veliki obim kada su brojke u pitanju, ali za finansijski sitem naše zemlje ima veoma značajnu ulogu.

-Mi smo posvećeni razvoju mikro finansiranja, u skladu sa najboljim standardima i praksama u svetu. Mikro finansiranje predstavlja onu malu, ali neophodnu i nedostajuću kariku u finansijskom sistemu ekonomija poput crnogorske, koje se oslanjaju na mikro i malo preduzetništvo-naglasio je Djurović.

pobjeda.me

Check Also

Sekulić: Vlada cijenom struje vodi računa o najugroženijima i racionalnoj potrošnji

Ministarka ekonomije Dragica Sekulić u intervjuu portalu CdM tvrdi da odlukom o ukidanju naknade (za …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *