Tag Archives: Željeznički prevoz Crne Gore (ŽPCG)

ŽPCG u novembru prihodovao 265.508 eura

U novembru 2013. godine saobraćalo je 1.043 putnička voza, odnosno 190 vozova više u  odnosu na novembar 2012 godine, saopšteno je iz Željezničkog prevoza Crne Gore. Na nivou ŽPCG, broj vozova je povećan za 22 odsto, realizovani vozni kilometri veći su za 36 odsto, broj prevezenih putnika za 56 odsto, dok su realizovani …

Nastavi čitanje

Policija kontroliše rad državnih preduzeća

Crnogorska Uprava policije počela je kontrolu poslovanja svih preduzeća koja su u većinskom vlasništvu države. Službenici za suzbijanje privrednog kriminala već su uzeli dio poslovne dokumentacije za provjeru rada „Plantaža“. Pošto će biti kontrolisane sve firme u kojima je većinski paket akcije u državnom vlasništvu, to znači da će se …

Nastavi čitanje

Željeznički prevoz u minusu milion eura

Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica je prvih šest mjeseci ove godine završio sa negativnim finansijskim rezultatom u iznosu od jednog miliona eura. Ovaj iznos čini 34 odsto cjelokupnog negativnog rezultata za 2012. godinu, kažu iz te kompanije. Iz menadžmenta te kompanije saopšteno je Portalu Analitika, da je fizički obim rada …

Nastavi čitanje

ŽPCG: Gubitak 2,98 miliona eura

Željeznički prevoz završio je prošlu godinu sa gubitkom od 2,98 miliona eura, 15,5 odsto većim u odnosu na 2011. Prema izvještaju o poslovanju kompanije, koji je objavljen na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti, ukupan prihod na kraju decembra prošle godine iznosio je skoro 6,5 miliona eura, što je 2,9 …

Nastavi čitanje

Pred­stav­ni­ci KAP-a, Že­lje­za­re, ŽICG, ŽPCG i „Po­bje­de” od­bi­li da da­ju re­vi­zo­ri­ma sve pa­pi­re iz fi­nan­sij­skih iz­vje­šta­ja

Dr­žav­na re­vi­zor­ska in­sti­tu­ci­ja ura­di­la je pre­li­mi­nar­ne iz­vje­šta­je ga­ran­ci­ja ko­je je Vla­da da­la Kom­bi­na­tu alu­mi­ni­ju­ma, Že­lje­za­ri, Že­lje­znič­koj in­fra­struk­tu­ri, Že­lje­znič­kom pre­vo­zu i „Po­bje­di” i po­sla­la ih po­slo­dav­ci­ma da se iz­ja­sne o nji­ma, po­tvr­đe­no je „Da­nu” iz vi­še iz­vo­ra.

Nastavi čitanje