Tag Archives: Zadržana dobit Telekoma

Telekom dobio novi Odbor direktora

Na danas održanoj vanrednoj Skupštini akcionara Crnogorskog Telekoma, izabran je novi sastav Odbora direktora kompanije. Članovi su Janos Szabo, Susanne Krogmann, Michael Frank, Jovica Gjorgjeski i Tripko Krgović, a oni će funkciju člana Odbora direktora obavljati do redovne godišnje Skupštine akcionara.

Nastavi čitanje