Tag Archives: Vlada Crne Gore

Odbor za ekonomiju o povećanju PDV-a

Odbor za ekonomiju razmatraće danas amandmane Vlade za povećanje poreza na dodatu vrijednost sa 17 na 19 odsto. Prema informacijama Dan-a, za povećanje PDV-a za dva odsto glasaće DPS, SDP i Bošnjačka stranka, što je većina u odboru. To znači da će odbor preporučiti parlamentu da usvoji povećanje PDV-a za …

Nastavi čitanje

Žugić: Do 2016. rast BDP-a po stopi do 4,5 procenata

Pre­ma smjer­ni­ca­ma za ma­kro­e­ko­nom­sku i fi­skal­nu po­li­ti­ku, ko­je je Vla­da usvo­ji­la na poslednjoj sjed­ni­ci, pro­jek­to­va­na sto­pa ra­sta do 2016. go­di­ne kre­ta­će se od 2,5 do 4,5 od­sto. Pla­ni­ra­ni ni­vo in­fla­ci­je za ovu go­di­nu je oko tri od­sto, dok će do 2016. pro­sječ­na sto­pa ra­sta ci­je­na iz­no­si­ti 2,5 pro­ce­na­ta. 

Nastavi čitanje

Vlada mijenja zaključke o KAP-u

Vlada nije prihvatila sve zaključke Skupštine o Kombinatu aluminijuma od 30. aprila, koje su usvojili Socijalistička narodna partija i Demokratska partija socijalista i koji bi morali biti obavezujući, već ostaje pri modelu izvršne vlasti, pišu Vijesti. Podgorički list piše da je premijer Milo Đukanović poslao dopis Skupštini da Vlada ne …

Nastavi čitanje

Vlada daje garancije za tri državne firme

Vlada je planirala da u ovoj godini izda 66,8 miliona eura novih garancija za tri državne kompanije, koje će biti zaključene sa stranim bankama, navodi se u predpristupnom ekonomskom programu za Crnu Goru do 2015. godine, Ministarstva finansija. Za kreditni aranžman između kineske Exim banke i Barske plovidbe za nabavku …

Nastavi čitanje

Novi porez na plate od marta

Januarske plate, prema sadašnjoj situaciji, neće se oporezovati za dodatnih tri odsto u bruto iznosu jer prethodno mora da se izmijeni Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica, što je preduslov da bi država mogla da ubira taj „krizni prihod“. Porez se računa na bruto platu, a poslodavci ga mogu …

Nastavi čitanje

Vlada će naredne dvije godine zadužiti građane 639 miliona

Vlada je procijenila da će državnom budžetu u naredne dvije godine nedostajati oko 639 miliona eura koje će morati da pozajmi iz inostranih izvora. U dokumentu “Pretpristupni ekonomski program od 2012. do 2015. godine”, usvojenom na posljednjoj prošlogodišnjoj sjednici, navedeno je da će državnoj kasi u 2014. godini nedostajati 237,7 …

Nastavi čitanje