Tag Archives: vakcina koronavirus

Svjetski rat za vakcine

Nakon Drugog pa sve do okončanja Hladnog rata, cijela planeta je neprekidno strahovala od mogućnosti novog sukoba, prije svega nuklearnim oružjem. Globalna politička scena usmjerila se na sprečavanje potencijalno katastrofalnog rata pa već 75 godina nema velikih sukoba svetskih razmjera.

Nastavi čitanje