Tag Archives: Tužilaštvo

Usvojene izmjene Zakona o zaradama u javnom sektoru, nove sistematizacije za sudstvo i tužilaštvo

Skupština Crne Gore usvojila je izmjene Zakona o zaradama u javnom sektoru, kojim su propisana zvanja i koeficijenti koja se dodaju postojećim grupama poslova i podgrupama, pri čemu se „Šef Kabineta glavnog specijalnog tužioca“ sistematizuje u okviru Grupe poslova B u podgrupi 19, dok se „sekretar suda“ i „sekretar državnog …

Nastavi čitanje

Tužilaštvo da ispita rad EPCG, KAP-a i Jugopetrola, a Skupština rad RAE

Predsjednik Vlade Igor Lukšić  je uputio pisma Državnom tužiocu u kojem traži da se provjere poslovanja kompanija EPCG, KAP, Jugopetrol,  kao i predsjedniku Skupštine za iniciranje rasprave u parlamentu  o odgovornosti članova Savjeta RAE. “Osim toga, premijer je nalozio Ministarstvu ekonomije da angažuje tim medjunarodnih eksperata u saradnji sa Evropskom …

Nastavi čitanje