Tag Archives: Subvencije

Subvencije za oktobar i novembar, Kina donira 7 miliona eura za rekonstrukciju Mosta na Đurđevića Tari

Vlada je bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, usvojila Informaciju o realizaciji Programa subvencionisanja zarada u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije koronavirusa i zadužila Ministarstvo finansija da, po dostavljenim izvještajima Ministarstva ekonomije, sa Tekuće budžetske rezerve izvrši plaćanja prireza porezu na dohodak fizičkih lica lokalnim …

Nastavi čitanje