Tag Archives: Solana na prodaji

Opštine će dug otplaćivati i 20 godina

Ministarstvo fi nansija predložilo je Vladi da odobri da se poreski dug opština državi reprogramira (plaćanje u ratama) na period do maksimalnih 20 godina. Reprogram bi počeo od 1. jula ove godine, saznaju „Vijesti” od izvora iz izvršne vlasti. Resor kojim rukovodi ministar Radoje Žugić napravio je informaciju o repro …

Nastavi čitanje

Opštine dužne 350 miliona , samo Budva 107

Dugovi crnogorskih opština državi, bankama i dobavljačima iznose 348,89 miliona eura. To je skoro polovina novca za autoput ili skoro cijeli godišnji budžet Fonda penzijsko-invalidslcog osiguranja. Podaci o dugovanjima naveli su Ministarstvo finasija da napravi analizu o stanju javnih finansija na lokalnom nivou u koju “Vijesti” imaju uvid. Dugovanja se …

Nastavi čitanje

Solana bi se zvala L&L company

Direktor L&L company Ljubo Gazivoda izjavio je da će u slučaju dogovora sa stečajnom upravom o zakupu Solane „Bajo Sekulić”, najstarije ulcinjsko preduzeće ponijeti ime njegove firme i najavio da će so ubuduće proizvoditi nekom drugom tehnologijom. Nekadašnji direktor Solane bio je jedini ponuđač na tenderu o poslovno tehničkoj saradnji, …

Nastavi čitanje

Ljubo Gazivoda jedini hoće Solanu u zakup

Bivši direktor ulcinjske Solane Ljubo Gazivoda jedini je dostavio ponudu za zakup tog preduzeća. Rok za dostavu dokumentacije na javni poziv za zakup Solane istekao je juče, a otvaranje ponuda zakazano je za danas. Gazivoda je DN potvrdio da je dostavio ponudu za zakup preduzeća kojim je nekada upravljao, navodeći …

Nastavi čitanje

Solana – Gazivoda želi zakup do 25 godina

Ulcinj Bivši direktor ulcinjske Solane Ljubo Gazivoda dostavio je ponudu za zakup tog preduzeća, saznaju “Vijesti”. On juče nije htio ni da potvrdi ali ni da demantuje tu informaciju. Iz krugova bliskih Gazivodi, “Vijesti” saznaju da je bivši direktor ponudu stečajnoj upravi poslao poštom u petak. Gazivoda je ranije kazao …

Nastavi čitanje

Bivši direktor želi Solanu u zakup

Na novi tender za zakup ulcinjske Solane još nije stigla nijedna ponuda, ali je više nego izvjesno da će u trku ući bivši izvršni direktor fabrike Ljubo Gazivoda, koji se sada bavi preradom i prodajom uvozne soli, saznaju “Vijesti”. Stečajni upravnik Solane Ognjen Jovović potvrdio je “Vijestima” da do sada …

Nastavi čitanje

Ko je kriv što u Solani nema proizvodnje?

Elektroprivreda (EPCG) je isključila struju ulcinjskoj I Solani, jer stečajni upravnik Ognjjen Jovović nije postupao u skladu sa Zakonom o stečaju i nije do kraja poštovao protokole o izmirenju duga te firme za struju. To je u pismenom dopisu skupštinskom Odboru za ekonomiju istakao predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG) Srđan …

Nastavi čitanje

Propao i 11. tender za Solanu

Na 11. oglas za prodaju cjelokupe imovine Solane „Bajo Sekulić”, po početnoj cijeni od 179 miliona eura, nije stigla nijedna ponuda, prenose mediji. Ponude su se mogle dostavljati danas do 11 sati. Cijena ulcinjske kompanije bila je 11 miliona eura niža nego na prethodnom tenderu.

Nastavi čitanje

Eurofond od države traži pravo svojine nad Solanom ili 200 miliona!

Ro­či­šte po tu­žbi So­la­ne, vla­sni­štvo Euro­fon­da, ko­jim upra­vlja­ju li­ca bli­ska bi­zni­sme­nu Ve­se­li­nu Ba­ro­vi­ću sa dr­ža­vom Cr­nom Go­rom od­lo­že­no je za 1. ok­to­bar. Tu­žbe­nim za­htje­vom se tra­ži da se vla­sni­ku pri­zna pra­vo svo­ji­ne, od­no­sno vla­sni­štvo umje­sto pra­va ko­ri­šće­nja u obi­mu 1/1 nad 15 mi­li­o­na kva­dra­ta, od­no­sno kom­plet­nom ze­mlji­štu So­la­ne. Vri­jed­nost tu­žbe­nog …

Nastavi čitanje