Tag Archives: Savjet Centralne banke Crne Gore

Savjet CBCG protiv izmjena Zakona o konverziji kredita u francima u eure

Novopredložena rješenja vezana za Zakon o konverziji kredita u švajcarskim francima u eura stavila bi u neravnopravan položaj korisnike kredita, onemogućila dosljednu primjenu metodologije koja se koristi prilikom obračuna obaveza korisnika kredita i dovela do revizije konverzija sprovedenih u skladu sa važećim zakonom, smatra Savjet Centralne banke Crne Gore. 

Nastavi čitanje

Uskoro online posjedovni listovi

Direktor Uprave za nekretnine Dragan Kovačević najavio je juče da će pokretanjem novog softvera poboljšati kvalitet podataka i omogućiti brz uvid. Novi system, koji je implementiran u svim područnim jedinicama, omogućava održavanje, distribuciju, razmjenu, čuvanje, arhiviranje i zaštitu podataka katastarskih evidencija.

Nastavi čitanje