Tag Archives: radnička prava

Novi zakon o radu donosi pravila EU

Osnovni razlog za izradu novog Zakona o radu jeste usklađivanje radnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije predviđenih Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 19 Socijalna politika i zapošljavanje i konvencijama i preporukama Međunarodne organizacije rada koje je Crna Gora ratifikovala”, navedeno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja na pitanje …

Nastavi čitanje

Ministarstvo spremilo novu verziju Zakona o radu

Ministarstvo rada i socijalnog staranja pripremilo je radnu verziju novog zakona o radu, a naredne sedmice biće formirana radna grupa od svih socijalnih partnera obje sindikalne centrale i Unije poslodavaca koja će raditi na usaglašavanju teksta, saopštila je juče ministarka rada o socijalnog staranja Zorica Kovačević na okruglom stolu koji …

Nastavi čitanje

Sindikati: Američka privredna komora nam kroji Zakon o radu?

Rаdničke orgаnizаcije čvrsto će se oduprijeti nаmjeri poslodаvаcа i držаve dа izmijene Zаkon o rаdu koji ide nа štetu rаdnikа i koji vodi u moderno ropstvo, sаopštile su danas dvije nаjveće sindikаlne orgаnizаcije u držаvi. Unijа slobodnih sindikаtа(USS) i Sаvez sаmostаlnih sindikаtа(SSSCG) ujedininjeni su u nаmjeri dа ne dozvole dа …

Nastavi čitanje