Tag Archives: Radnici Onogošta ponovo pred Vladom

Radnicima Onogošta pola miliona eura

Stečajna uprava nikšićkog HTP Onogošt dala je juče nalog da počne isplata novca povjeriocima tog preduzeća, koje je u klasičnom stečaju od marta prošle godine. Stečajni upravnik Dragan Smolović Danu je kazao da nije bilo prigovora za početak isplate, a prvi koji se namiruju su bivši radnici HTP-a.

Nastavi čitanje

Bivši zaposleni Onogošta optužili vlasnike za rasprodaju imovine

Za pro­past HTP Ono­gošt kri­vi su po­slo­vod­stvo i lo­ša pri­va­ti­za­ci­ja, sa­op­šti­li su pred­stav­ni­ci ma­njin­skih ak­ci­o­na­ra na sjed­ni­ci par­la­men­tar­ne ko­mi­si­je za pra­će­nje pri­va­ti­za­ci­je, ko­ja će bi­ti na­sta­vlje­na za de­set da­na, ka­ko bi čla­no­vi ste­čaj­ne upra­ve i vla­snik iz­ni­je­li svo­je vi­đe­nje si­tu­a­ci­je. 

Nastavi čitanje