Tag Archives: Qatari Diar Hotel and Property Investment Montenegro (QDHPIM)

Plavi horizonti: Sezona prolazi, a Katari Diar ne dolazi

Dok je pla­ža na Pla­vim ho­ri­zon­ti­ma dup­ke pu­na, gra­di­li­šte na ko­me je pla­ni­ra­na iz­grad­nja tu­ri­stič­kog kom­plek­sa vri­jed­nog 250 mi­li­o­na eura ne­ma ni u na­ja­vi, piše DAN. Ka­tar­ska kom­pa­ni­ja Ka­ta­ri di­jar je pri­je šest go­di­na pot­pi­sa­la sa Vla­dom ugo­vor o iz­gra­di mul­ti­funk­ci­o­nal­nog kom­plek­sa na Pla­vim ho­ri­zon­ti­ma i dan-da­nas se o tom …

Nastavi čitanje

Zalivski rivali u borbi za ulaganje u Crnu Goru

Iza odustajanja Royal grupe iz Abu Dabija od investiranja na atraktivnoj crnogorskoj lokaciji Kraljičina plaža stoje pritisci interesnih grupa zapadnih zemalja, a ne političko protivljenje manjeg koalicionog partnera struktura na vlasti i dijela civilnog sektora, potvrđeno je Dnevnim novinama iz više diplomatskih izvora.

Nastavi čitanje