Tag Archives: Pritvor za rukovodioce CKB

Bankari se brane sa slobode

Bivši šef nikšićke filijale Crnogorske komercijalne banke R.N. (51) ijoš 10 njihovih bivših i sadašnjih kolega, koji su u petak uhapšeni po nalogu specijalnog tužioca zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja CKB oštetili za više od 4.000.000 eura, pušteni su da se u daljem toku postupka brane sa slobode.

Nastavi čitanje

Tužilaštvo danas saslušava Milku Ljumović

Bivša generalna direktorka CKB-a Milka Ljumović biće saslušana danas u 10 sati saznaje Antena M iz vrha Tužilaštva. Ljumović se nedavno vratila sa liječenja u Italiji, a o svom dolasku u Crnu Goru obavijestila je Specijalno tužilaštvo za borbu protiv organizovanog kriminala, koje je trebalo da odredi termin njenog saslušanja.

Nastavi čitanje

CBCG: Nemamo nikakve odgovornosti u slučaju CKB

Centralna banka Crne Gore ne može snositi nikakvu odgovornost za postupanja odgovornih lica u bankama. Tužilaštvo u slučaju koji se vodi protiv bivšeg menadžmenta Crnogorske komercijalne banke – Milke Ljumović, Bose Tatar, Dubravke Pavićević, Jelice Petričević, Veliše Radunovića i Gorice Vujisić, nije kontaktiralo Centralnu banku – saopštili su Pobjedi iz ove regulatorne …

Nastavi čitanje

Ru­ko­vo­di­o­ci CKB-a bra­ni­će se sa slo­bo­de

Če­ti­ri biv­ša čla­na me­nadž­men­ta CKB-a i ak­tu­el­na po­moć­ni­ca di­rek­to­ra za li­kvid­nost te ban­ke su uhap­še­ni zbog osno­va­ne sum­nje da su u pe­ri­o­du od 2005. do 2009. go­di­ne odo­bri­li šest spor­nih kre­di­ta u iz­no­su od oko 5,5 mi­li­o­na eura Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo za zlo­u­po­tre­be ovla­šće­nja u pri­vre­di sum­nji­či i biv­šu ge­ne­ral­nu di­rek­tor­ku …

Nastavi čitanje