Tag Archives: prihodi budžeta

Prihodi budžeta manji za 10,6 miliona

U odnosu na planirane, ostvareni prihodi budžeta manji su za 10,6 miliona eura ili 0,6%. Negativno odstupanje prihoda u odnosu na planirane, prije svega, je rezultat manjeg ostvarenja prihoda od akciza uzrokovanog nepovoljnim kretanjima na tržištu, a što je bio i razlog redefinisanja akcizne politike u julu 2018, shodno Izmjenama …

Nastavi čitanje