Tag Archives: Plavi horizonti uzalud srušeni

Plavi horizonti: Sezona prolazi, a Katari Diar ne dolazi

Dok je pla­ža na Pla­vim ho­ri­zon­ti­ma dup­ke pu­na, gra­di­li­šte na ko­me je pla­ni­ra­na iz­grad­nja tu­ri­stič­kog kom­plek­sa vri­jed­nog 250 mi­li­o­na eura ne­ma ni u na­ja­vi, piše DAN. Ka­tar­ska kom­pa­ni­ja Ka­ta­ri di­jar je pri­je šest go­di­na pot­pi­sa­la sa Vla­dom ugo­vor o iz­gra­di mul­ti­funk­ci­o­nal­nog kom­plek­sa na Pla­vim ho­ri­zon­ti­ma i dan-da­nas se o tom …

Nastavi čitanje

Plavi horizonti pod sudskim sporom

Vlada je na sjednici usvojila plan prioritetnih projekata iz oblasti turizma, koji je za ovu godinu pripremilo resorno ministarstvo. Prema tom dokumentu, jedan od prioriteta je projekat kompanije Katari dijar koja planira da na Plavim horizontima gradi hotelski kompleks. Međutim, pred Osnovnim sudom u Kotoru vodi se postupak eksproprijacije zemljišta, …

Nastavi čitanje

Srbija: I estrada mora da plaća poreze

Reforma Poreske uprave, pored bogataša i preduzeća koji ne plaćaju porez i doprinose, odnosi se i na estradu, rekao je direktor Poreske uprave Marko Marinković. On je na RTS-u rekao da kontrola obuhvata sve veće estradne umjetnike, odnosno njihove aktivnosti od 2011. do 2014. godine.

Nastavi čitanje

Qatari Diar ostaje

Investiciona grupacija Qatari Diar nastaviće realizaciju svog projekta u Crnoj Gori, saznaju Dnevne novine. Predstavnici Qatari Diara su se prošle sedmice sastali sa premijerom Milom Đukanovićem i njegovim saradnicima. Katarski investicioni fond Katar diar namjerava da izgradi luksuzni turistički kompleks na Plavim horizontima u Tivtu.

Nastavi čitanje