Tag Archives: plate u crnogorskim opštinama

Budvu tuže za 55 miliona eura

Opština Budva dobila je negativno mišljenje na finansijsku reviziju i na reviziju pravilnosti poslovanja u prošloj godini., kad je na njenom čelu bio Lazar Rađenović. Revizijom, kojom su rukovodili Dragiša Pešić i Nikola Kovačević, utvrđeno je da završni račun opštinskog budžeta ne daje istinit i objektivan prikaz primitaka i izdataka.

Nastavi čitanje