Tag Archives: Osiguravajuće kuće u Crnoj Gori

SorS 2016: Rast tržišta osiguranja u regionu, velika konkurencija u trci za premijom

Pored komparacije sektora osiguranja u zemljama nastalim na teritoriji bivše Jugoslavije te pregleda osiguranja i reosiguranja u Srednjoj i istočnoj Evropi, u fukusu 27. SorS-a, tradicionalnog skupa osiguravajućih i reosiguravajućih društava koji je počeo 9. juna u Sarajevu, bile su inovacije kao osnovna pretpostavka razvoja tržišta osiguranja i reosiguranja.

Nastavi čitanje