Tag Archives: Oglasi za posao Societe Generale banka Montenegro

Oglasi za posao: Societe Generale Montenegro zapošljava Blagajnike u više ekspozitura

Societe Generale Montenegro zapošljava: – BLAGAJNIKA za ekspozituru u Podgorici – – BLAGAJNIKA za ekspozituru Berane, Bijelo Polje ili Rožaje – – BLAGAJNIKA za ekspozituru Tivat, Kotor ili Igalo – – BLAGAJNIKA za ekspozituru Budva, Bar ili Ulcinj – Poslovi sa gotovinom; Prodaja, prezentacija proizvoda i usluga banke; Poslovi platnog …

Nastavi čitanje

Oglasi za posao: Societe Generale traži Ličnog bankara za stanovništvo – Bijelo Polje

Societe Generale banka Montenegro zapošljava Ličnog bankara za stanovništvo/Blagajnik (Bijelo Polje) Koji će biti zadužen za obavljanje poslova sa gotovinom, poslova platnog prometa vezanih za domaće i ino račune fizičkih i pravnih lica, pripremu zahtjeva za obračun i plaćanja depozita po viđenju i zahtjeva za oročavanje depozita, prodaju proizvoda i …

Nastavi čitanje

Oglasi za posao: Societe Generale traži Ličnog bankara za privredu – Boka Kotorska

Societe Generale banka Montenegro zapošljava  Ličnog bankara za privredu za područje Boke kotorske ( Tivat, Kotor, Igalo )   koji će biti zadužen za održavanje i razvoj portfolija klijenata iz domena malih i srednjih preduzeća u zoni Boke kotorske , održavanje rizika na niskom nivou, naplatu dospjelih potraživanja. U saradnji …

Nastavi čitanje