Tag Archives: Oglasi za posao Addiko banka

Addiko banka zapošljava: Samostalni Specijalista – Viši Interni revizor

Mi smo banka koja želi biti prepoznata po svom stilu. Za nas je bitno da ono što radimo, radimo najbolje. Mi smo netipični bankari i težimo novim vrijednostima: fokusiramo se na bitno, efikasni smo i komuniciramo jednostavno. Pridružite nam se u stvaranju svijeta jasnog, jednostavnog i direktnog bankarstva.

Nastavi čitanje

Addiko banka zapošljava: Viši Specijalista za praćenje usklađenosti poslovanja sa propisima

Mi smo banka koja želi biti prepoznata po svom stilu. Za nas je bitno da ono što radimo, radimo najbolje. Mi smo netipični bankari i težimo novim vrijednostima: fokusiramo se na bitno, efikasni smo i komuniciramo jednostavno. Pridružite nam se u stvaranju svijeta jasnog, jednostavnog i direktnog bankarstva. Spreman/na si da …

Nastavi čitanje

Addiko banka zapošljava: Saradnik za poslovanje sa stanovništvom u okviru Filijale/podružnice Kotor

Mi smo banka koja želi biti prepoznata po svom stilu. Za nas je bitno da ono što radimo, radimo najbolje. Mi smo netipični bankari i težimo novim vrijednostima: fokusiramo se na bitno, efikasni smo i komuniciramo jednostavno. Pridružite nam se u stvaranju svijeta jasnog, jednostavnog i direktnog bankarstva. Spreman/na si da obavljaš …

Nastavi čitanje

Addiko banka zapošljava: Savjetnik za poslovanje sa stanovništvom u okviru Filijale/podružnice Kotor

Mi smo banka koja želi biti prepoznata po svom stilu. Za nas je bitno da ono što radimo, radimo najbolje. Mi smo netipični bankari i težimo novim vrijednostima: fokusiramo se na bitno, efikasni smo i komuniciramo jednostavno. Pridružite nam se u stvaranju svijeta jasnog, jednostavnog i direktnog bankarstva. Spreman/na si da prodaješ …

Nastavi čitanje

Addiko banka zapošljava: Stručni saradnik za upravljanje elektronskom arhivom i distribucijom dokumentacije

Mi smo banka koja želi biti prepoznata po svom stilu. Za nas je bitno da ono što radimo, radimo najbolje. Mi smo netipični bankari i težimo novim vrijednostima: fokusiramo se na bitno, efikasni smo i komuniciramo jednostavno. Pridružite nam se u stvaranju svijeta jasnog, jednostavnog i direktnog bankarstva. Želiš postati …

Nastavi čitanje

Addiko banka zapošljava: Viši Savjetnik u Sektoru za poslovanje sa privredom i malim i srednjim preduzećima (SME Standard)

Mi smo banka koja želi biti prepoznata po svom stilu. Za nas je bitno da ono što radimo, radimo najbolje. Mi smo netipični bankari i težimo novim vrijednostima: fokusiramo se na bitno, efikasni smo i komuniciramo jednostavno. Pridružite nam se u stvaranju svijeta jasnog, jednostavnog i direktnog bankarstva. Želiš uspostavljati i …

Nastavi čitanje

Addiko banka zapošljava: Viši Specijalista za razvoj proizvoda i usluga

Mi smo banka koja želi biti prepoznata po svom stilu. Za nas je bitno da ono što radimo, radimo najbolje. Mi smo netipični bankari i težimo novim vrijednostima: fokusiramo se na bitno, efikasni smo i komuniciramo jednostavno. Pridružite nam se u stvaranju svijeta jasnog, jednostavnog i direktnog bankarstva. Želiš pružati organizacionu …

Nastavi čitanje

Addiko banka zapošljava: Viši Specijalista za upravljanje procesima, projektima i eksternalizacijom

Mi smo banka koja želi biti prepoznata po svom stilu. Za nas je bitno da ono što radimo, radimo najbolje. Mi smo netipični bankari i težimo novim vrijednostima: fokusiramo se na bitno, efikasni smo i komuniciramo jednostavno. Pridružite nam se u stvaranju svijeta jasnog, jednostavnog i direktnog bankarstva.

Nastavi čitanje