Tag Archives: Oglas za prodaju Onogošta

Novi tender za „Onogoštove“ hotele

Stečajna uprava Hotelsko-turističkog preduzeća „Onogošt“ raspisala je novi oglas za prodaju hotela u Nikšiću i Risnu, kao i kafane „Šavnik“, po ukupnoj početnoj cijeni od 11,8 miliona eura, kao i na prethodnom javnom nadmetanju. Za učešće u javnom nadmetanju zainteresovani mogu da se prijave do 29. avgusta, uz obavezno dostavljanje …

Nastavi čitanje

Propao deseti tender za “Onogošt”

Oglas za prodaju preostale imovine HTP “Onogošt” iz Nikšića, deseti po redu, završen je danas i nije bilo zainteresovanih za kupovinu imovine, kazao je stečajni upravnik Dragan Smolović. Nakon prodaje hotela “Nikšić” u Sutomoru, u aprilu, za 2,3 miliona eura, preduzeće nudi hotele “Onogošt” u Nikšiću i “Teuta” u Risnu, …

Nastavi čitanje

Radnici Onogošta radikalizuju protest

Dvo­mje­seč­ni pro­test 80 rad­ni­ka HTP Ono­go­šta, ko­ji tra­že ot­prem­ni­ne i po­ve­zi­va­nje sta­ža, još ni­je dao ni­ka­kve re­zul­ta­te pa su ju­če od­lu­či­li da ra­di­ka­li­zu­ju svo­je ne­za­do­volj­stvo. U po­ne­dje­ljak će dio rad­ni­ka pro­te­sto­va­ti is­pred Pri­vred­nog su­da i Mi­ni­star­stva tu­ri­zma, a od sri­je­de 20. fe­bru­a­ra svi. Pred­sjed­ni­ca sin­di­ka­ta Zor­ka Ni­ko­vić is­ti­če da go­to­vo …

Nastavi čitanje