Tag Archives: KAP Kombinat Aluminijuma Podgorica

Odbijena dva tužbena zahtjeva En plus grupe

Sudija Privrednog suda Dijana Raičković odbila je dva tužbena zahtjeva bivšeg vlasnika Kombinata aluminijuma Podgorica KAP, ruske En plus grupe. En plus grupa Olega Deripaske je u dva sudska postupka tražila da se ponište ugovor i aneks ugovora o saradnji koje je stečajni upravnik KAP-a, Veselin Perišić potpisao sa nikšićkim …

Nastavi čitanje

Glavna rasprava po tužbi CEAC-a 30. juna

Glavna rasprava u sporu koji je pred Privrednim sudom povela ruska Centralno-evropska aluminijumska kompanija Olega Deripaske sa Kombinatom aluminijuma (KAP) zakazana je za 30. jun. Advokati CEAC-a predložili su na jučerašnjem ročištu sudiji Jelki Drašković Vojvodić da odredi vještačenje kako bi se utvrdilo koliko je kompanija Uniprom Veselina Pejovića zaradila …

Nastavi čitanje

CEAC neće povući tužbe

Centralno-evropska aluminijska kompanija (CEAC) ne razmišlja o povlačenju tužbi protiv Kombinata aluminijuma (KAP) u stečaju i Crne Gore pred domaćim i stranim sudovima, potvrdio je njen direktor za korporativne poslove Andrej Petrušinjin.

Nastavi čitanje

Opet sporna prodaja KAP-a

Država Crna Gora još ne zna da li će kompanija Uniprom, vlasnika Veselina Pejovića, u predviđenom roku, odnosno do 10. marta, uplatiti preostala 24 miliona eura za kupovinu podgoričke fabrike. Da postoje problemi u realizaciji kupoprodajnog ugovora i ispunjavanju zahtjeva koje je Uniprom postavio kao uslov za uplatu preostalog novca …

Nastavi čitanje

CEAC vs KAP: Rusi sada traže 910 miliona eura

Biv­ši vla­snik Kom­bi­na­ta alu­mi­ni­ju­ma, ru­ski CE­AK, po­ve­ćao je od­štet­ni za­htjev u ar­bi­tra­ži pro­tiv Cr­ne Go­re na 910 mi­li­o­na eura, ka­za­li su „Da­nu” iz te kom­pa­ni­je. Oni su na­ve­li da po­sto­ji mo­guć­nost da se od­štet­ni za­htjev još po­ve­ća to­kom tra­ja­nja ar­bi­tra­že. Ra­ni­je je po dvi­je tu­žbe iz­no­sio 700 mi­li­o­na.

Nastavi čitanje

Pejović saopštio: Raskinuli smo ugovor s Glenkorom

Vlasnik KAP-a Veselin Pejović kazao je da su raskinuli ugovor o izvozu aluminijuma sa Glenkorom, koji je od 1998. godine bio ekskluzivni kupac aluminijuma proizvedenog u Podgorici. Pejović je kazao da je u momentu preuzimanja KAP-a ugovor o saradnji sa Glenkorom raskinut. Naglasio je da je sadašnja mjesečna proizvodnja KAP-a …

Nastavi čitanje