Tag Archives: Hotel AS Perazića do

Pod lupom ugovori o prodaji hotela “As”

Vrhovno državno tužilaštvo zatražilo je od Savjeta za privatizaciju Vlade Crne Gore da mu se dostavi kompletna dokumentacija o privatizaciji hotela „As“ u Perazića dolu, te ugovori i obaveze koje je na sebe preuzeo investitor „Nega turs“, vezano za rekonstrukciju i dogradnju ovog hotelskog kapaciteta, pišu “Vijesti”.

Nastavi čitanje

Vlada prikriva činjenicu da kupac petrovačkog hotela "AS" nije strani investitor

Jedan od ključnih razloga što Vlada već godinama odbija da raskine privatizacioni ugovor za petrovački hotel As, najvjerovatnije leži i u činjenici da se iza navodnih strateških partnera kriju domaći igrači, što je recept koji je do sada u domaćoj privatizaciji korišćen kada je trebalo sakriti porijeklo kapitala, otkrivaju najnoviji …

Nastavi čitanje

Vladi se ne raskida sa kupcem "Asa"

Vlada će čekati još 10 do 15 dana da ruska kompanija Njega turs, koja više od 11 godina ne završava hotel As u Perazića dolu, dostavi finansijske garancije za investicione obaveze koje je prihvatila aneksom ugovora, saopštio je ministar uređenja prostora i turizma Branimir Gvozdenović nakon sjednice Vlade. On je …

Nastavi čitanje

Ne raskidaju sa kupcima Asa i Centra

Savjet za privatizaciju je predložio Vladi da sa kupcima hercegnovskog hotela Centar Igalo i As u Perazića dolu nastave saradnju, umjesto prvobitno najavljivanih raskida ugovora. Vlada će najvjerovatnije sjutra, prema informacijama “Vijesti”, odobriti anekse ugovora sa investitorima koji godinama ne ispunjavaju ugovorene obaveze.

Nastavi čitanje

Rusi 11 godina obećavaju da će rekonstruisati hotel “As”

In­ve­sti­tor ho­te­la „As”, „Ne­ga turs” iz Mo­skve, na­sto­ja­će da obez­bije­di kre­dit od 50 mi­li­o­na eura ka­ko bi ko­nač­no otvo­rio ho­tel u Pe­ra­zi­ća do­lu u Bu­dvi do ma­ja 2015. go­di­ne. Ru­si su se ma­ja 2002. go­di­ne oba­ve­za­li da će u ho­tel ulo­ži­ti 22 mi­li­o­na ma­ra­ka, me­đu­tim, ni na­kon 11 go­di­na ni­je …

Nastavi čitanje