Tag Archives: Hipoteke

U Srbiji aktivirano 700 hipoteka

U Srbiji je do sada aktivirano 700 hipoteka – toliko je građana koji više nisu mogli da otplaćuju svoje rate, a njihov broj se uvećava. Takvi stanovi, međutim, ne nalaze lako nove vlasnike, iako im je cijena niža od tržišnih pa i do 40 odsto. Od banke do banke i …

Nastavi čitanje

Srbija: Banke oduzele 500 kuća i stanova

Zbog neplaćanja rata za stambene kredite, banke su oduzele 500 kuća i stanova. Tek svaka deseta takva nekretnina prodata je za osam godina, podaci su Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. Bankari nerado govore o broju problematičnih kredita za stanove, ali je na sajtovima banaka sve više oglasa za njihovu …

Nastavi čitanje

Za kredite založene nekretnine u vrijednosti 3,75 milijarde eura

Ukupna vrijednost nepokretnosti založenih za kredite kao kolateral kod crnogorskih banaka je krajem juna ove godine iznosila 3,748 milijardi eura, saopšteno je Pobjedi iz Centralne banke. Nekretnine su založene za kredite zbirne vrijednosti oko dvije milijarde eura. „Na stambene nepokretnosti odnosi se 1,498 milijardi ili 39,97 odsto. Na poslovne nepokretnosti …

Nastavi čitanje

Žena koja pobjeđuje bankare

Sa milion i četiri stotina hiljada potpisa prikupljenih po cijeloj Španiji, Ada Kolau (39) osjećala se kao džin kada je prije neki dan u parlamentu u Madridu u ime unesrećenih beskućnika zahtijevala promjenu nepravičnog zakona o hipoteci. Nasilno izbacivanje porodica iz njihovih stanova, istjerivanje male djece i staraca, samohranih majki, …

Nastavi čitanje

Hipoteke pretvorile banke u štedionice

Ban­ke su na­pra­vi­le ključ­ne gre­ške u vri­je­me in­ve­sti­ci­o­nog bu­ma, ka­da su kao za­log pri­hva­ta­le pre­ci­je­nje­nu imo­vi­nu, za ko­ju sa­da ne­ma kup­ca, pa ne mo­gu da pra­te pri­vre­du, zbog če­ga IRF pre­u­zi­ma nji­ho­vu ulo­gu, sma­tra Ana Ni­ves Ra­do­vić. Za po­sled­nje če­ti­ri go­di­ne, ko­li­ko tra­je kri­za, 11 ba­na­ka ko­je po­slu­ju u Cr­noj …

Nastavi čitanje